Arhitekt post-humanizma2022-03-10T08:51:42+02:00

Arhitekt post-humanizma: Metodologija za izobraževanje o trajnostnih družbenih inovacijah v decentraliziranih območjih  

Cilji

 • Oblikovanje in razširjanje ogrodja veščin, povezanih z likom arhitekta post-humanizma, ki ga bodo uporabljali izobraževalci v poklicnem izobraževanju in usposabljanju.
 • Oblikovanje, testiranje in razširjanje metodologije usposabljanja z orodji za usposabljanje, ki jo bodo uporabljali izobraževalci v poklicnem izobraževanju in usposabljanju pri njihovih aktivnostih z učenci z decentraliziranih območij.
 • Oblikovanje, testiranje in razširjanje izobraževalne igre za prakticiranje veščin arhitekta post-humanizma na neformalen, interaktiven in privlačen način
 • Oblikovanje sistema certificiranja v skladu z nacionalnimi in Evropskimi ogrodji kvalifikacij za priznavanje in certificiranje veščin arhitekta post-humanizma.

Aktivnosti

 • Razvoj 4 glavnih projektnih rezultatov (PHA ogrodje veščin, PHA metodologija usposabljanja, PHA izobraževalna igra, PHA sistem certificiranja).
 • 3 mednarodni projektni sestanki.
 • 5 multiplikativnih dogodkov.
 • 2 aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja – za izobraževalci v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, ki delajo na decentraliziranih območjih in za mlade učence, ki živijo na decentraliziranih območjih.
 • Zaključno srečanje za pregled rezultatov.
 • Razširjanje in promocija rezultatov.

Rezultati

 • PHA ogrodje veščin.
 • PHA metodologija usposabljanja.
 • PHA izobraževalna igra.
 • PHA sistem certificiranja.

Vplivi na okolje

 • Večja privlačnost in odpornost sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja v majhnih skupnostih na decentraliziranih območjih s posebnim poudarkom na mladih učencih, tudi pri preprečevanju odseljevanja in bega možganov.
 • Rast novih inovatorjev v majhnih skupnostih, ki lahko razvijajo trajnostne in inovativne rešitve za soočanje z izzivi teh skupnosti (izoliranost, pomanjkanje storitev, mobilnost, odseljevanje, depopulacija, staranje prebivalstva, pomanjkanje priložnosti za mlade).
 • Naučena, izvedena in ponovljena nova metodologija s strani izobraževalci v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, prilagojena potrebam mladih učencev v majhnih skupnostih.
 • Pospešene nacionalne debate glede priložnosti usposabljanja za izobraževalci v poklicnem izobraževanju in usposabljanju in učence v poklicnem izobraževanju in usposabljanju v decentraliziranih skupnostih.
 • Prispevek k doseganju ciljev European Skills Agenda, zlasti za povečanje sodelovanja odraslih v aktivnostih učenja.
 • Povečana ozaveščenost ključnih deležnikov na evropski ravni glede novih okvirov, kot je New European Bauhaus in European Skills Agenda.

Partnerji

Projekt traja od 1. 1. 2022 do 1. 1. 2024, sofinancira ga program Evropske unije Erasmus+.

SPLETNA STRAN PROJEKTA v pripravi
FACEBOOK STRAN PROJEKTA vpripravi
VSE NOVICE PROJEKTA ARHITEKT POST-HUMANIZMA