ALL IN2021-07-15T13:00:07+02:00

ALL IN – Vse vključujoče izobraževanje in vključevanje odraslih: novi pristopi k sodelovanju

Cilji

 • Boljše in lažje sodelovanje invalidov in oseb s posebnimi potrebami v izobraževanju odraslih.
 • Podpora ustanovam za izobraževanje odraslih, pri izpolnjevanju zahteve Konvencije ZN o pravicah invalidov na način, ki bo obravnaval tako potrebe invalidov, kot zmožnosti izobraževalnih ustanov.

Aktivnosti

 • Delo na intelektualnih outputih (analiza stanja, prenosni model vključevanja, smernice, učna orodja, politični dokument)
 • 4 mednarodni projektni sestanki
 • 7 multiplikativnih dogodkov
 • Odbori/sveti za vključenost (invalidi, lokalni strokovnjaki za vključevanje, predstavniki socialnih organizacij,…)
 • Interna usposabljanja zaposlenih v partnerskih organizacijah, testiranje
 • Izvajanje modela inkluzivnega izobraževanja odraslih
 • Razširjanje rezultatov

Rezultati

 • Orodje za analizo: priložnosti in ovire za vključujoče izobraževanje odraslih.
 • Prenosni model za vključevanje.
 • Učna orodja »Omogočiti sodelovanje«.
 • Politični dokument: Vključitev zdaj!.
 • Vzpostavljeni lokalni odbori za vključevanje invalidov v izobraževanje odraslih.
 • Interna usposabljanja zaposlenih v partnerskih organizacijah, testiranje.
 • Izvajanje modela inkluzivnega izobraževanja odraslih.

Vplivi na okolje

 • Uvedba vključevanja invalidov v izobraževanje odraslih v smislu Konvencije o pravicah invalidov na področju izobraževanja odraslih.
 • Implementacija modela vključenosti invalidov v izobraževanje odraslih in priprava rezultatov za prenos.
 • Ustanove za izobraževanje odraslih zmanjšujejo ovire in s tem izboljšujejo dostop do nadaljnjega usposabljanja za vse ljudi.
 • Vključene institucije se med seboj povežejo, sektorji pomoči za invalide in izobraževanje odraslih, ki običajno delujejo drug ob drugem, pa pričnejo sodelovati.

Partnerji

Projekt traja od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023, sofinancira ga program Evropske unije Erasmus+.

SPLETNA STRAN PROJEKTA ALL IN
VSE NOVICE PROJEKTA ALL IN