ALL IN2020-11-18T10:16:33+01:00

ALL IN – Vse vključeno – izobraževanje in vključevanje odraslih: novi pristopi k sodelovanju

Cilji

 • Boljše in lažje sodelovanje invalidov v izobraževanju odraslih
 • Podpreti ustanove za izobraževanje odraslih, da bodo lahko izpolnile zahteve Konvencije ZN o pravicah invalidov – na način, ki bo obravnaval potrebe invalidov in možnosti ustanov
 • Pet vključenih ustanov stalno ponuja inkluzivno izobraževanje odraslih in temu primerno usposobi svoje osebje

Aktivnosti

 • Delo na intelektualnih outputih (analiza stanja, prenosni model vključevanja, smernice, učna orodja, politični dokument)
 • 4 mednarodni projektni sestanki
 • 7 multiplikativnih dogodkov
 • Odbori/sveti za vključenost (invalidi, lokalni strokovnjaki za vključevanje, predstavniki socialnih organizacij,…)
 • Interna usposabljanja zaposlenih v partnerskih organizacijah, testiranje
 • Izvajanje modela inkluzivnega izobraževanja odraslih
 • Razširjanje rezultatov

Rezultati

 • Orodje za analizo: priložnosti in ovire za vključujoče izobraževanje odraslih
 • Prenosni model za vključevanje
 • Smernice za upravljanje vključenosti
 • Učna orodja »Omogočiti sodelovanje«
 • Politični dokument: Vključitev zdaj!

Vplivi na okolje

 • Izboljšanje ali uvedba vključevanja v smislu Konvencije o pravicah invalidov na področju izobraževanja odraslih
 • Implementiranje vključenosti v izobraževanje odraslih kot model in priprava rezultatov za prenos
 • Ustanove za izobraževanje odraslih vključujejo zmanjševanje ovir in s tem izboljšanje dostopa do nadaljnjega usposabljanja za vse ljudi
 • Vključene institucije se začnejo povezovati med seboj, sektorji pomoči za invalide in izobraževanje odraslih, ki običajno delujejo drug ob drugem, pa sodelovati
 • Institucije za izobraževanje odraslih se kot organizacija in posamezni zaposleni učijo prilagajanja ciljni skupini
 • Konference in druge aktivnosti razširjanja na dnevni red vključujejo temo vključevanja v izobraževanje odraslih

Partnerji

VSE NOVICE PROJEKTA ALL IN