UPSELL2022-11-14T15:06:49+01:00

UPSELL – Krepitev potenciala srebrne ekonomije v vseživljenjskem učenju

Cilji

 • Podpora in opremljanje starejših, ki jim grozi socialna izključenost, z obnovljenim znanjem, novimi življenjskimi spretnostmi, kompetencami in sposobnostmi, ki so potrebne za spopadanje s trenutnimi socialno-ekonomskimi problemi v podeželskih regijah (za starejše in udeležene v univerze za tretje življenjsko obdobje).
 • Usposobiti osebje centrov za izobraževanje odraslih za ponujanje prenovljenih izobraževalnih programov in tečajev vseživljenjskega učenja za starejše s spodbujanjem in vključevanjem načel srebrne ekonomije (za izobraževalce odraslih in predavatelje)
 • Okrepiti starajoče se podeželske skupnosti z zagotavljanjem novih priložnosti za vseživljenjsko učenje (za skupnosti).
 • Boj proti starizmu in diskriminaciji starejših (za družbo).

Aktivnosti

 • razvijanje rezultatov
 • trije partnerski sestanki
 • 2 multiplikativna dogodka
 • razširjanje rezultatov.

Rezultati

 • Tečaj usposabljanja v obliki prezentacije;
 • Izveden tečaj usposabljanja v obliki pilotnih dogodkov, organiziranih v Sloveniji in Litvi;
 • Priročnik za usposabljanje.

Vplivi na okolje

 • Ponuditi prenovljene izobraževalne programe in tečaje vseživljenjskega učenja ob vključevanju načel srebrne ekonomije.
 • ustvarjanje in spodbujanje učnih priložnosti za starejše,
 • izboljševanje dostopnosti in povečevanje razširjenosti izobraževanja odraslih,
 • razbijanje stereotipov o starejših in boj proti diskriminaciji na podlagi starosti.

Partnerji

Projekt traja od 1. 9. 2022 do 1. 11. 2023, sofinancira ga Evropska unija.

SPLETNA STRAN PROJEKTA V IZDELAVI
VSE NOVICE PROJEKTA
Go to Top