UPSELL2023-06-09T14:57:00+02:00

UPSELL – Krepitev potenciala srebrne ekonomije v vseživljenjskem učenju

Cilji

 • Podpora in opremljanje starejših, ki jim grozi socialna izključenost, z obnovljenim znanjem, novimi življenjskimi spretnostmi, kompetencami in sposobnostmi, ki so potrebne za spopadanje s trenutnimi socialno-ekonomskimi problemi v podeželskih regijah (za starejše in udeležene v univerze za tretje življenjsko obdobje).
 • Usposobiti osebje centrov za izobraževanje odraslih, da ponudijo prenovljene izobraževalne programe in tečaje vseživljenjskega učenja za starejše s spodbujanjem in vključevanjem načel srebrne ekonomije (za izobraževalce odraslih in predavatelje).
 • Okrepiti starajoče se podeželske skupnosti z zagotavljanjem novih priložnosti za vseživljenjsko učenje (za skupnosti).
 • Boj proti starizmu in diskriminaciji starejših (za družbo).

Aktivnosti

 • Razvijanje rezultatov.
 • Trije partnerski sestanki.
 • Dva multiplikativna dogodka.
 • Razširjanje rezultatov.

Rezultati

 • Tečaj usposabljanja v obliki prezentacije.
 • Izveden tečaj usposabljanja v obliki pilotnih dogodkov, organiziranih v Sloveniji in Litvi.
 • Priročnik za usposabljanje.

Vplivi na okolje

 • Ponuditi prenovljene izobraževalne programe in tečaje vseživljenjskega učenja ob vključevanju načel srebrne ekonomije.
 • Ustvarjanje in spodbujanje učnih priložnosti za starejše.
 • Izboljševanje dostopnosti in povečevanje razširjenosti izobraževanja odraslih.
 • Razbijanje stereotipov o starejših in boj proti diskriminaciji na podlagi starosti.

Partnerji

Projekt traja od 1. 9. 2022 do 1. 11. 2023, sofinancira ga Evropska unija.

VSE NOVICE PROJEKTA
Go to Top