UPSELL2023-11-09T13:33:56+01:00

UPSELL – Krepitev potenciala srebrne ekonomije v vseživljenjskem učenju

Cilji

 • Podpora in opremljanje starejših, ki jim grozi socialna izključenost, z obnovljenim znanjem, novimi življenjskimi spretnostmi, kompetencami in sposobnostmi, ki so potrebne za spopadanje s trenutnimi socialno-ekonomskimi problemi v podeželskih regijah (za starejše in udeležene v univerze za tretje življenjsko obdobje).
 • Usposobiti osebje centrov za izobraževanje odraslih, da ponudijo prenovljene izobraževalne programe in tečaje vseživljenjskega učenja za starejše s spodbujanjem in vključevanjem načel srebrne ekonomije (za izobraževalce odraslih in predavatelje).
 • Okrepiti starajoče se podeželske skupnosti z zagotavljanjem novih priložnosti za vseživljenjsko učenje (za skupnosti).
 • Boj proti starizmu in diskriminaciji starejših (za družbo).

Aktivnosti

 • Razvijanje rezultatov.
 • Trije partnerski sestanki.
 • Dva multiplikativna dogodka.
 • Razširjanje rezultatov.

Rezultati

 • Tečaj usposabljanja v obliki prezentacije.
 • Izveden tečaj usposabljanja v obliki pilotnih dogodkov, organiziranih v Sloveniji in Litvi.
 • Priročnik za usposabljanje.

Vplivi na okolje

 • Ponuditi prenovljene izobraževalne programe in tečaje vseživljenjskega učenja ob vključevanju načel srebrne ekonomije.
 • Ustvarjanje in spodbujanje učnih priložnosti za starejše.
 • Izboljševanje dostopnosti in povečevanje razširjenosti izobraževanja odraslih.
 • Razbijanje stereotipov o starejših in boj proti diskriminaciji na podlagi starosti.

Partnerji

Projekt traja od 1. 9. 2022 do 1. 11. 2023, sofinancira ga Evropska unija.

REZULTATI PROJEKTA
VSE NOVICE PROJEKTA
Go to Top