Začetek projekta: Socialne inovacije za boljše življenje

S 1. decembrom 2022 smo na IC Geoss pričeli z izvajanjem projekta z naslovom “Socialne inovacije za boljše življenje” (So I BeLiv – Social Innovation for Better Living).  Projekt poteka v okviru Programa za državljane, enakost, pravice in vrednote (CERV – Citizens, Equality, Rights and Values Programme), ki je namenjen zaščiti in spodbujanju pravic in vrednot, kot so določene v Pogodbah EU in Listini EU o temeljnih pravicah, zlasti s podpiranjem organizacij civilne družbe, ki delujejo na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni.

So I BeLiv projekt se osredotoča na mlade in na njihovo vključevanje v civilno družbo in procese odločanja. Bolj podrobno, projekt bo preučeval kako je COVID-19 epidemija vplivala (in še vpliva) na mlade in njihovo participacijo v civilni družbi ter kako so se lokalne oblasti odzvale na identificirane problematike oz. potrebe mladih. Projektni partnerji bomo pripravili tudi:

  • pregled metodologij in strateških reakcij kot odziv na globalne krize (predvsem na COVID-19),
  • pregled obstoječih socialnih inovacij, ki razrešujejo problematike s katerimi se soočajo mladi,
  • predloge novih socialnih inovacij za reševanje problematik s katerimi se soočajo mladi.

V okviru projekta se bo odvilo tudi 5 mednarodnih dogodkov:

  • Mednarodna konferenca Hrvaška (april 2023)
  • Mednarodna konferenca Italija (september 2023)
  • Mednarodna delavnica Slovenija (januar 2024)
  • Izmenjava dobrih praks Španija (maj/junij 2024)
  • Zaključna mednarodna konferenca Francija (november 2024)

Če vas tematika zanima in bi se nam pridružili na katerem od dogodku nas lahko kontaktirate na eu-projects@ic-geoss.si

Več o programu CERV

V projektu sodelujemo:

Pridruženi partnerji: