Ugotovitve nacionalnega posveta o lažnih novicah, ki je potekal v okviru E + projekta SPOTit

Širjenje lažnih novic v družbenih omrežjih je izziv, s katerim se srečujejo ljudje po vsem svetu in ki vpliva na naš občutek za realnost. Kot odgovor na ta izziv je Izobraževalni center Geoss skupaj s partnerji iz Cipra, Estonije, Irske in Grčije februarja pričel z izvajanjem Erasmus + projekta SPOTit.

SPOTit: Boj proti lažnim novicam bo osredotočen na pomoč mladim ljudem pri sprejemanju odgovornih odločitev o novicah, na katere naletijo v družbenih omrežjih z razvijanjem njihovih veščin medijske pismenosti. Prvi rezultat, ki ga bo konzorcij oblikoval, je paket usposabljanja o medijski pismenosti, namenjen mladinskim delavcem, mladinskim organizacijam, nevladnim organizacijam in ljudem, ki na splošno delajo z mladimi.

Da bi zagotovili optimalno uporabnost gradiv, so projektni partnerji vzpostavili nacionalne SPOTit mladinske odbore, ki jih sestavljajo pomembni deležniki na področju mladinskega dela in dela z mladimi, ki so zagotovili povratne informacije in podali ideje na osnutek predlaganega paketa usposabljanja. Slovenski mladinski odbor SPOTit sestavljajo mentorji iz Ljudske univerze Velenje, ki delajo v programu PUM-O (projektno učenje mlajših odraslih), Ljudske univerze Maribor, ki prav tako delajo z mladimi v programu PUM-O, Zasavskih online novic, mladinska delavka, režiserka, vizualna umetnica in filmska ustvarjalka, mentorji in mladinski delavci Izobraževalnega centra Geoss, ki delajo v programu PUM-O Ljubljana in dva mlada udeleženca programa PUM-O Ljubljana.

Posvet nacionalne fokusne skupine projekta je potekal spletno 13. aprila, izvedena pa je bila tudi raziskava s pomočjo spletnega vprašalnika, ki smo ga pripravili partnerji. Na splošno so se udeleženci strinjali s temami, kompetencami in veščinami, ki jih bo pokrival paket usposabljanja. Kot bolj pomembno temo so izpostavili spletno varnost. Podpirajo namero konzorcija za uporabo privlačnih učnih orodij, kot so videi, video igre, digitalne sobe pobega, posterji in kvizi, izpostavili pa so tudi pomen praktičnih ilustrativnih orodij s konkretnimi primeri za njihovo praktično delo z mladimi. Udeleženci posveta so potrdili, da lažne novice, razširjene preko družbenih medijev, mlade hitro dosežejo, da ti novic ne preverijo in se hitro zapletejo v dezinformacije, kar jih naredi ranljive za  manipulacije. Zaključili so, da bo pri tem material, razvit v okviru projekta SPOTit, zelo koristen.

Izobraževalni center Geoss bi se ob tej priložnosti rad zahvalil vsem udeležencem fokusne skupine in vsem, ki so izpolnili spletni vprašalnik, za njihov strokovni prispevek in entuziazem, ki ga delijo z mladimi pri svojem delu in katerega smo bili deležni tudi organizatorji nacionalnega posveta.

Za več informacij o projektu SPOTit ali glede možnosti sodelovanja, prosimo kontaktirajte projekti@ic-geoss.si ali nam sledite na  https://www.facebook.com/SPOTit-100276448800203 ali SPOTit – Home (spotitproject.eu).