ŠTUDIJSKO GRADIVO
LOGISTIČNO INŽENIRSTVO (Ur.l.RS, št. 11/2022)

PRVI LETNIK

Gradivo in informacije za predmet za š.l. 2022/2023 bo objavljeno vsaj 7 pri pred pričetkom predavanj:

Gradivo in informacije za predmet za š.l. 2022/2023 bo objavljeno vsaj 7 pri pred pričetkom predavanj:

DRUGI LETNIK

GRADIVO IN INFORMACIJE O PREDMETU ZA Š.L. 2022/2023:

Katalog znanj EKP

Predstavitev predmeta in obveznosti študentov LI

   Gradivo je objavljeno stisnjeni obliki (v formatu zip)

Gradivo in informacije za predmet za š.l. 2023/2024 bo objavljeno vsaj 7 pri pred pričetkom predavanj.

Katalog znanj: P16_Notranja_logistika

Gradivo in informacije za predmet za š.l. 2023/2024 bo objavljeno vsaj 7 pri pred pričetkom predavanj.

Katalog znanj: P17_Avtomatizacija_manipulacijskih_procesov

Gradivo in informacije za predmet za š.l. 2022/2023 bo objavljeno vsaj 7 pri pred pričetkom predavanj

Višješolski študijski programi so dve letni programi. V skladu z Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI) (Ur.l.RS, št. 86/04 in 100/13) in Navodili za prilagajanje izrednega študija v višjem strokovnem izobraževanju  (Ur.l. RS, št. 43/2012) šola izvede program v treh letih. V prvih dveh letih izobraževanja opravljajo študenti študijske obveznosti za 1. in 2. letnik. V tretjem letu pa opravijo še diplomsko delo z zagovorom.

Posebnost izrednega študija, ki izhaja iz Navodil za prilagajanje izrednega študija v višjem strokovnem izobraževanju (Ur.l. RS, št. 43/2012), je, da se program ne izvaja strogo po letnikih, temveč lahko v istem študijskem letu študenti opravljajo obveznosti tako za prvi kot drugi letnik, v dveh študijskih letih pa se izvede celoten program.