DIPLOMSKO DELO
VIŠJA ŠOLA

Temo diplomskega dela lahko študent predlaga sam, lahko pa izbere naslov oziroma temo iz nabora, ki jih objavi posamezen predavatelj.  Seznam okvirnih tem diplomskih del je objavljen spodaj.

Temo diplomskega dela predlaga študent na obrazcu Obr_1 Prijava teme diplomskega dela, ki mora obvezno imeti tudi prilogo Obr_2 Dispozicija diplomske naloge. Oba obrazca sta del dokumenta Pravilnika o diplomskem delu – obrazci in vloge.

Seznam OKVIRNIH naslovov oziroma tem diplomskega dela:

PROGRAM EKONOMIST

….

PROGRAM LOGISTIČNO INŽENIRSTVO

PROGRAM ORGANIZATOR SOCIALNE MREŽE

….

PROGRAM STROJNIŠTVO

program EKONOMIST

…….

program LOGISTIČNO INŽENIRSTVO

…….

program ORGANIZATOR SOCIALNE MREŽE

…….

program STROJNIŠTVO