ŠTUDIJSKO GRADIVO

tehnik
računalništva

računalnikar

bolničar
negovalec

trgovec

strojni
tehnik SSI

strojni
tehnik PTI

logistični
tehnik SSI

logistični
tehnik PTI

predšolska
vzgoja SSI

ekonomski
tehnik SSI

ekonomski
tehnik PTI