ŠTUDIJSKO GRADIVO
PREDŠOLSKA VZGOJA

PRVI LETNIK

Za gradivo klikni TUKAJ.

OPOMBA!

Obvezno glejte tudi gradiva v mapah za ostale letnike!

RAZPORED TEM

formule

Gradivo za 1. in 2. letnik

Navodila in predlagani naslovi

MENTORICA: Prof. Marjeta Pepelnak

Navodila za pripravo izdelka oz.storitve najdete v menuju PRAVILNIKI

Športne vzgoje vam ni potrebno opravljati (oproščen)

Pred pričetkom kakšnihkoli aktivnosti v zvezi s praktičnim usposabljanjem kontaktirajte referat IC Geoss d.o.o.

DRUGI LETNIK

Za gradiva klikni TUKAJ.

Športne vzgoje vam ni potrebno opravljati (oproščen)

NAVODILA ZA PRIPRAVO NA IZPIT

Izbran eksperiment boste predstavili soudeležencem, zato ne pozabite s seboj na izpit prinesti vseh potrebnih pripomočkov za izvedbo izpita in izpolnjenega obrazca za pripravo na nastop.

Pred pričetkom kakšnihkoli aktivnosti v zvezi s praktičnim usposabljanjem kontaktirajte referat IC Geoss d.o.o.

TRETJI LETNIK

Šolsko leto 2022/23: Za gradivo kliknite TUKAJ.

ARHIV

Športne vzgoje vam ni potrebno opravljati (oproščen)

Gradiva za šolsko leto 2022/23 najdete v aplikaciji Microsoft Teams- ekipa Predšolska vzgoja 2022/23- Datoteke.

__________________________________________________________________

ARHIV:

Vprašanja za preverjanje znanja

Predloga za izpitni izdelek:  WORD ali PDF

PRVI SKLOP:

Glasba IC GEOSS-Uvod

DRUGI SKLOP

  1. Del (Mira Voglar in Otrok glasba in učno okolje (B. Borota)

V prilogi je zelo skrajšan zapis enega dela snovi, za boljše razumevanje pa priporočamo, da si na hitro preberete priložen izsek iz knjige Otrok, glasba in učno okolje.

  1. Del (ZAČETNICA ZA KLAVIR 1 in ZAČETNICA ZA KLAVIR 2)

Ker je v programu predšolske vzgoje tudi igranje (kateregakoli) instrumenta, časa za razlago in predstavitev pa ne bo, sta tu še dva učbenika za klavir. Dobro je, da smo vsaj seznanjeni s to temo, če bo volja in veselje, pa se bo vsak lahko naučil nekaj osnovnih stvari o igranju tega instrumenta.

»Začetnica za klavir 1« je namenjena predvsem spoznavanju klavirja. Njena uporaba se priporoča tudi v srednješolskem programu predšolske vzgoje, predvsem zaradi tega, ker se velikokrat ugotavlja neprimeren odnos dijakov do samega inštrumenta, prav tako se pojavljajo številna vprašanja s strani samih dijakov, kako vaditi, koliko vaditi, kako sedeti za klavirjem, na čem vaditi ipd.

»Začetnica za klavir 2« uvaja v prvine igranja na klavir, pri čemer je na razpolago zelo bogat slikovni material, ki nazorno prikazuje, kako se lotiti igranja klavirja in na kaj biti pozoren pri igranju klavirja.

Na razpolago so številne vaje, začetniške etude in skladbe, ki so avtorsko delo, nekaj najbolj znanih otroških oz. ljudskih pesmic, kar omogoča uporabo te začetnice dijakom, ki obiskujejo program predšolske vzgoje.

____________________________________

ARHIV:

GRADIVO, SKLADBE

UVOD V GLASBENO TEORIJO 1

UVOD V GLASBENO TEORIJO 2

UVOD V GLASBENO TEORIJO 3

UVOD V GLASBENO TEORIJO 4

Pred pričetkom kakšnihkoli aktivnosti v zvezi s praktičnim usposabljanjem kontaktirajte referat IC Geoss d.o.o.

Glej navodila za opravljanje interesnih dejavnosti v mapi z gradivom za 1. letnik.

S potrdilom oz. opravljenimi 5 aktivnostmi opravite interesne dejavnosti za vse 4 letnike.

ČETRTI LETNIK

Za gradivo klikni TUKAJ.

Športne vzgoje vam ni potrebno opravljati (oproščen)

Pred pričetkom kakšnihkoli aktivnosti v zvezi s praktičnim usposabljanjem kontaktirajte referat IC Geoss d.o.o.