Diseminacijski dogodek Erasmus+ projekta UPSELL

Lokalni diseminacijski dogodek projekta UPSELL  V četrtek, 21. 9. 2023, smo skupaj z Domom Tisje organizirali lokalni diseminacijski dogodek projektnih rezultatov pri Erasmus+ projektu UPSELL. Dogodek se je odvijal na svetovni dan Alzheimerjeve bolezni, zato smo ga združili s tradicionalnim dogodkom Sprehod za spomin, ki ga vsako leto organizira Dom Tisje s svojimi prebivalci, svojci in prostovoljci. Aktivnost Sprehod za spomin je vključena tudi v priročniku za usposabljanje projekta UPSELL, ki je eden od glavnih projektnih rezultatov. Na dogodku smo se posvetili predvsem predstavitvi vsebine priročnika in prisotnim predstavili njegovo tiskano obliko. Udeleženci so [...]

Diseminacijski dogodek Erasmus+ projekta UPSELL2023-09-22T18:07:05+02:00

Priročnik projekta UPSELL je skoraj izdan

Priročnik projekta UPSELL  Projekt UPSELL se s svetlobno hitrostjo bliža zaključku. Partnerje čaka še en sestanek v Litvi, kjer bomo skupaj pregledali projektne rezultate in naredili vsesplošen pregled projektnega dela. Priročnik, namenjen izobraževalcem odraslih, predvsem tistim, ki se ukvarjajo z izobraževanjem starejših oseb, bo kmalu na voljo v vseh projektnih jezikih – angleščini, slovenščini in litovščini. Priročnik in ostale projektne rezultate ter dejavnosti bomo kmalu predstavili na posebnem dogodku v našem lokalnem okolju. Spremljajte naše objave na spletni strani in naši Facebook strani za več informacij. Projekt naslavlja izobraževalce starejših oseb in starejše osebe, [...]

Priročnik projekta UPSELL je skoraj izdan2023-08-31T10:31:06+02:00

Fokusna skupina projekta UPSELL

Sestanek fokusne skupine projekta UPSELL  Erasmus+ projekt UPSELL je razvil aktivnosti, ki spodbujajo aktivno staranje in upoštevajo principe srebrne ekonomije, kot so možnosti za delo, razvoj in izobraževanje starejših. V okviru projekta smo v obeh sodelujočih državah, Litvi in Sloveniji, oblikovali fokusni skupini. Namen fokusnih skupin je pregled razvitih aktivnosti in mnenje stroke za njihovo dopolnitev in izboljšavo. Sestanek fokusne skupine v Sloveniji smo imeli v mesecu juniju v Domu Tisje. Člani smo podrobno pregledali koncept projektnih rezultatov in se poglobili v vsebine izbranih aktivnosti. V plodni debati smo izmenjali mnenja in stališča ter [...]

Fokusna skupina projekta UPSELL2023-06-26T10:50:05+02:00

UPSELL partnerski sestanek v Sloveniji in izvajanje razvitih aktivnosti

UPSELL izvaja aktivnosti Za projekt UPSELL je mesec april zelo bogat. Aktivnosti, ki smo jih s partnerji iz dveh litvanskih organizacij in Domom Tisje razvili, smo v tem mesecu tudi izvedli pred izbrano ciljno skupino. Društvo upokojencev Litija je z nami spoznavalo razsežnosti aplikacije Google Maps na pametnih telefonih svojih članov, s prebivalci Doma Tisje pa smo spolstili nekaj velikonočnih okraskov. Konec meseca, 25. in 26. aprila, smo se s partnerji iz organizacij Qkilpos, Senjorų pasaulis in Dom Tisje srečali v Sloveniji. Sestankovali smo predvsem v prostorih IC Geoss v Litiji, odšli pa tudi [...]

UPSELL partnerski sestanek v Sloveniji in izvajanje razvitih aktivnosti2023-06-06T14:43:30+02:00

UPSELL po principih srebrne ekonomije

UPSELL razvija aktivnosti Staranje je proces, ki spremlja vse ljudi. Občutimo ga pri naših najbližjih kot tudi pri sebi. Je nekaj povsem naravnega in vsakdanjega. A kljub temu, da nam je tako blizu, se ga nemalokrat bojimo. Zavedamo se namreč, da s staranjem vstopajo v življenje tudi kakšne prepreke ali težave. Ko vstopimo v tretje življenjsko obdobje, nas lahko te prepreke še dodatno ovirajo pri aktivnem življenju. Za lažjo premostitev in zasuk v glavi, za motivacijo in odkrivanje možnosti aktivnega staranja se v našem okolju odvija veliko iniciativ. Tudi na Izobraževalnem centru Geoss smo [...]

UPSELL po principih srebrne ekonomije2023-02-20T11:23:05+01:00

UPSELL, projekt, ki spodbuja aktivno staranje

UPSELL, projekt, ki spodbuja aktivno življenje starejših občanov V Erasmus+ projektu razvijamo učni program za starejše, ki sledi principom srebrne ekonomije in aktivnega staranja. Trenutno se osredotočamo na vsebine aktivnosti znotraj programa. Te bodo starejšim občanom v pomoč pri vsakodnevnih aktivnostih, jih spodbujale k aktivnemu preživljanju časa in pripomogle k krepitvi in pridobivanju uporabnih veščin. Konec novembra smo imeli partnerji projekta prvi sestanek v živo v Litvi. V produktivni atmosferi smo uspešno začrtali bodoče korake in si predstavili najboljše prakse vseh sodelujočih institucij. Z novim zagonom smo se vrnili k razvijanju vsebin, ki bodo [...]

UPSELL, projekt, ki spodbuja aktivno staranje2022-12-13T08:41:19+01:00

Projekt UPSELL spodbuja aktivno staranje

Projekt UPSELL spodbuja aktivno staranje IC Geoss smo partnerji v Erasmus+ projektu UPSELL – Krepitev potenciala srebrne ekonomije v vseživljenjskem učenju. Projekt razvija aktivnosti z upoštevanjem ključnih principov srebrne ekonomije in aktivnega staranja. Vsebine, ki jih razvijamo v projektu, so namenjene predvsem starejšim prebivalcem in bodo krepile njihovo aktivno vlogo v družbi lokalnega okolja in tudi širše. V projektu spodbujamo aktivnost starejših na različnih področjih: pridobivanju znanja, krepitvi in pridobivanju raznovrstnih veščin, storitvah, dobrobiti in sodelovanju. "Starost ni izgubljena mladost, toda novo obdobje priložnosti in moči." Betty Friedan [...]

Projekt UPSELL spodbuja aktivno staranje2022-10-28T09:53:13+02:00
Go to Top