Projekt UPSELL spodbuja aktivno staranje

IC Geoss smo partnerji v Erasmus+ projektu UPSELL – Krepitev potenciala srebrne ekonomije v vseživljenjskem učenju.

Projekt razvija aktivnosti z upoštevanjem ključnih principov srebrne ekonomije in aktivnega staranja. Vsebine, ki jih razvijamo v projektu, so namenjene predvsem starejšim prebivalcem in bodo krepile njihovo aktivno vlogo v družbi lokalnega okolja in tudi širše.

V projektu spodbujamo aktivnost starejših na različnih področjih: pridobivanju znanja, krepitvi in pridobivanju raznovrstnih veščin, storitvah, dobrobiti in sodelovanju.

Starost ni izgubljena mladost, toda novo obdobje priložnosti in moči.” Betty Friedan