ITALIJANŠČINA

  • 60 pedagoških ur
  • 2 x tedensko v popoldansko-večernih urah

Italijanščina je jezik umetnosti, kulinarike in kulture. Je melodičen in speven jezik, ki gre hitro v uho. Govorijo ga v Republiki Italiji, San Marinu, Vatikanu, Švici… Je uradni jezik italijanske manjšine na Obali.

Spoznavali se bomo z italijansko kulturo. Sem spadajo glasba, zgodovina, regionalne značilnosti, kulinarika. In še se bo kaj našlo, zato se pustite presenetiti… Veselimo se torej srečanja z Vami na tečaju italijanščine.

Za začetni tečaj predznanje ni potrebno. Poudarek je na raznolikosti, družabnosti, vzpodbudi, zato je vaš morebitni strah, da ne boste zmogli – odveč! Predstavili, predelali in obnovili bomo osnovno angleško slovnico, ki je potrebna za razumevanje in uporabo tega tujega jezika, in sicer skozi teme, katerih besedišče bo povezano z vsakdanjim življenjem. Tako bomo skupaj spoznavali in širili besedišče na temo nakupovanja, potovanja, prehrane, služb… Spoznali se bomo tudi s pisanjem različnih besedil, kot so pisma, poročila, navodila, članki, opisi…

V nadaljevalnem tečaju lahko svoje znanje razširite in nadgradite. Ponuja spoznavanje novih, za komunikacijo nujno potrebnih časov, novo in še bolj razširjeno besedišče, izraze, fraze, nove strukture… V pomoč pri osvajanju gradiva vam bodo številna dodatna gradiva, učni listi, preglednice, mini slovarčki… Ponudili vam bomo tudi možnost pisanja krajših in daljših oziroma uradnih in bolj osebnih besedil. Ob vsem tem pa bomo upoštevali tudi vaše želje, saj boste lahko sami predlagali kakšno zanimivo besedilo, temo ali pa željo, da bi poglobili katero od obravnavanih tem.

CENA TEČAJA SE PRILAGAJA GLEDE NA ŠTEVILO UR IN ŠTEVILO TEČAJNIKOV V SKUPINI

PRIJAVI SE