DIGITALNI KORAKI 2023

Izobraževalni center Geoss je konzorcijski partner v projektu Digitalni koraki 2023, ki ga vodi poslovodeči konzorcijski partner Javni zavod CENE ŠTUPAR – Center za izobraževanje Ljubljana.

Izvedba digitalnih usposabljanj v okviru projekta bo potekala od 9. 10. 23 do 24. 12. 2023.

Ciljna skupina neformalnih izobraževanj po tem javnem razpisu so prebivalci RS*, stari 30 let ali več, z osvojenimi osnovnimi digitalnimi kompetencami ali manj.

Z udeleženci bomo opravili uvodni pogovor in izvedli testiranje po Europass standardiziranem vprašalniku digitalnih znanj in spretnosti. Ves čas tečaja bomo nudili svetovalno podporo in po zaključenem izobraževanju spremljali napredek s ponovnim testiranjem po Europass-u.

Namen javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe programov neformalnega izobraževanja za pridobivanje osnovnih in naprednih digitalnih kompetenc prebivalcev Republike Slovenije (v nadaljevanju RS) starih 30 let in več1. Z udeležbo na izobraževanjih, udeleženci krepijo zavesti o prednostih uporabe digitalnih orodij za življenje posameznika in družbo kot celoto ter krepijo zaupanje v digitalne tehnologije, razumevanje digitalnih tehnologij ter njihove odgovorne in varne uporabe.

Cilji tega javnega razpisa so:
– pridobivanje in dvig osnovnih digitalnih kompetenc odraslih prebivalcev RS6 starih 30 let in več,
– spodbujanje zanimanja za digitalne tehnologije, njihovo razumevanje ter odgovorno in varno uporabo,
– pridobivanje in dvig naprednih digitalnih kompetenc.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.«

INFORMATIVNA PRIJAVA

PROGRAM OSNOVNEGA DIGITALNEGA USPOSABLJANJA – 10 ur

 • Iskanje, vrednotenje, upravljanje ter kritično preverjanje informacij in digitalnih vsebin: uporaba brskalnika Google Chrome, Edge, Mozilla Firefox, Opera, delovanje spletnih orodij, možnosti naprednega iskanja, pasti spletnega nakupovanja, organizacija in shranjevanje podatkov (Google Drive, Raziskovalec), mediji za shranjevanje podatkov, dostop do posameznih e-storitev (eDavki, zVem …);
 • Digitalno komuniciranje in interakcija: uporaba komunikacijskih orodij in načini za sodelovanje z ostalimi na daljavo (Viber, WhatsApp, Messenger …), uporaba digitalnih tehnologij (Google koledar, GoogleDrive, Google zemljevid), posredovanje datotek, orodja za delo na daljavo (Zoom, MS Teams …) posledice in možne zlorabe deljenih vsebin na spletu, spoštovanje avtorskih pravic.
 • Ustvarjanje in deljenje digitalnih vsebin: ustvarjanje besedil, urejanje fotografij, uporaba orodij Word, Excell, PowerPoint, Canva, spreminjanje že obstoječih vsebin, avtorske pravice, brezplačne digitalne vsebine na spletu.
 • Varnost in zaščita zasebnosti na spletu: zaščita svojih naprav (antivirusni programi, moč gesel, prstni odtis …), spletne prevare, aplikacije namenjene ohranjanju zdravega življenjskega sloga, učinkovita raba tehnologij in varčevanje z energijo.
 • Težave in rešitve pri delovanju digitalnih naprav: seznanitev z možnimi težavami pri delovanju digitalnih naprav (mikrofon, kamera …), orodja za pomoč pri branju, glasovno brskanje, prevajanje besedil (Google translate, prevod Al), kreativno ustvarjanje digitalnih vsebin.

PROGRAM NAPREDNEGA DIGITALNEGA USPOSABLJANJA – 10 ur

 • Napredno iskanje, vrednotenje, upravljanje ter kritično preverjanje informacij in digitalnih vsebin: navzkrižno preverjanje in ocenjevanje verodostojnosti podatkov, upravljanje s podatki, organizacija in obdelava podatkov (Raziskovalec), napredno iskanje ter uporaba spletnih podatkovnih baz, zanesljivost najdenih informacij, deljenje vsebin na različnih napravah, shranjevanje v oblaku (Google Drive, Microsoft OneDrive).
 • Napredno digitalno komuniciranje: uporaba orodij za spletno komuniciranje (MS Teams, Viber, ZOOM), uporaba naprednih možnosti v aplikacijah (uporaba funkcij delitve zaslona, delitve aplikacij in datotek), upravljanje z digitalnimi identitetami, sprememba metapodatkov (npr. lokacijo in čas) z namenom zaščite svoje zasebnosti.
 • Napredno ustvarjanje in deljenje digitalnih vsebin: napredne funkcije programov za ustvarjanje besedil, urejanje fotografij (Word, Excell, PowerPoint, Canva), pravila avtorskih pravic in licenc (seznanitev z razliko med copyright, copyleft in creative commons), pogoji za uporabo vsebin.
 • Varnost in zaščita zasebnosti na spletu: varovanje naprav in računov, varnostne nastavitve
 • Trajnostna uporaba digitalnih tehnologij: vpliv IKT na okolje, poraba energije, smotrnost menjave naprav …
 • Težave in rešitve pri delovanju digitalnih naprav: soočanje in reševanje težav v digitalnem okolju, kaj lahko odpravimo sami, kdaj se obrniti na strokovnjake (sekcija Search).
 • Inovativnost uporabe orodij in aplikacij na spletu: uporaba umetne inteligence, možnosti, ki nam jih digitalna orodja ponujajo (prepoznavanje slik, obrazov, možnosti uporabe podnapisov …).
 • Nadgrajevanje digitalnih kompetenc posameznika: spletna izobraževanja.

KONTAKTNA TOČKA 

V okviru kontaktne točke bomo uporabnikom dosegljivi za pomoč tako za samo prijavo, kot tudi med obiskovanjem programov.

Po telefonu:
031 759 355 (Aleksandra)
041 906 436 (Sabina)

Preko e-pošte:
info@ic-geoss.si

Osebno:
IC Geoss, Cesta komandanta Staneta 2, 1270 Litija
(ponedeljek, sreda in četrtek od 9.00 do 17.00 ure ter v
torek in petek od 10.00 do 14.00 ure)

Razpisani termini

*Prebivalec RS je v skladu z Zakonom o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 52/16, 36/21 in 3/22 – ZDeb) državljan RS, ki ima prijavljeno stalno ali začasno prebivališče v Sloveniji ali tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje oziroma potrdilom o prijavi stalnega prebivanja ali s prijavljenim začasnim prebivališčem v RS.

FACEBOOK STRAN IC GEOSS
ESS