Študenti višje šole upravičeni do nepovratne denarne pomoči ob izbruhu koronavirusa

Študente Višje strokovne šole Izobraževalni center Geoss d.o.o. obveščamo, da ste lahko upravičeni do nepovratne denarne pomoči (v višini 150,00 evrov) ob izbruhu koronavirusa. Namen poziva je reševanje trenutne socialne stiske študentov, ki je nastala kot posledica izbruha koronavirusa in onemogočenega opravljanja začasnega in občasnega dela dijakov in študentov (študentskega dela).

Kot zapisano v pozivu se:

Pomoč lahko dodeli samo osebam, ki izpolnjujejo enega od spodnjih pogojev, in sicer da imajo v študijskem letu 2019/20:

 1. status študenta na višjih strokovnih šolah, ki so vpisane v Centralno evidenco udeležencev vzgoje in izobraževanja (CEUVIZ), ali visokošolskih zavodih, ki so vpisani v Evidenčni in analitskim informacijskim sistemom visokega šolstva v Republiki Sloveniji (eVŠ), v Republiki Sloveniji;
 2. status študenta na javno priznanem višješolskem ali visokošolskem zavodu v tujini in so hkrati državljani Republike Slovenije.

Dodatno, pomoč se lahko dodeli samo osebam, ki poleg pogoja iz prejšnjega odstavka, izpolnjujejo vse spodaj navedene pogoje, in sicer da:

 • niso v rednem delovnem razmerju (za čas od oddaje vloge do izdane odločbe);
 • so v obdobju od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020 preko opravljanja občasnih in začasnih del študentov zaslužili vsaj 1.800,00 € neto (povprečno 150 € mesečno);
 • so v obdobju od 1. 3. 2020 do 30. 4. 2020 utrpeli izpad dohodkov vsaj v višini 150 € (povprečno v višini 75 € mesečno) v primerjavi s prejemki v obdobju od 1. 11. 2019 do 29. 2. 2020;
 • imajo v Republiki Sloveniji urejeno začasno ali stalno prebivališče;
 • imajo odprt bančni račun pri izbrani banki (ne glede na državo) najmanj od 1. 11. 2019 dalje.

Prošnja, dokazila in izjave, ki jih morajo predložiti vsi prosilci:

 1. pisna prošnja (opis trenutne stiske, kot posledice epidemije zaradi koronavirusa);
 2. izpolnjen Obrazec za dodelitev denarne pomoči;
 3. izpolnjena Izjava o osebnih računih in aktivnem članstvu v študentskem servisu ter nezaposlenosti;
 4. fotokopija osebnega dokumenta z obeh strani;
 5. fotokopija bančne kartice oz. kartic z obeh strani;
 6. trije izpolnjeni in podpisani izvodi Pogodbe o denarni pomoči študentom v stiski – Covid-19, s čimer se prosilec strinja s pogodbenimi določili;
 7. potrdilo o vpisu na visokošolski zavod za študijsko leto 2019/20;
 8. dokazila vseh bank, pri katerih ima prosilec odprt tekoči račun, o vseh nakazilih oz. prejemkih za obdobje od 1. 11. 2019 do 30. 4. 2020;             Na dokazilu morata biti razvidna tudi končno stanje in imetnik računa. Tuji državljani morajo priložiti tudi dokazila bank iz matične države oz. države, kjer imajo urejeno državljanstvo. Izpiske morajo prevesti v slovenski ali angleški jezik. Uradni prevod ni potreben. Denarne enote naj prosilec sam pretvori v evre.V primeru, da ima študent odprt varčevalni račun, je treba priložiti tudi končno stanje na tem računu.
 9. izpis zaslužkov, prejetih na podlagi napotnic študentskega servisa za obdobje od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020;
 10. izpolnjen Obrazec o priloženi dokumentaciji.

Poleg navedenih dokazil lahko priložite tudi dodatna dokazila, ki so navedena v pozivu. Na podlagi skupne ocene opisa socialne stiske, vlog in dokazil komisija v sestavi predstavnikov organizacijskih oblik Študentske organizacije Slovenije in Fundacije Študentski tolar pregleda in točkuje posamezno vlogo.

DODATNE INFORMACIJE, CELOTNO BESEDILO POZIVA IN PRIJAVNI OBRAZEC

Rok za predložitev vlog je do vključno 19. 5. 2020 (velja poštni žig). Prosilec mora vlogo poslati s priporočeno pošto na naslov: Študentska organizacija Slovenije, Dunajska 51, 1000 Ljubljana.

2020-05-07T09:51:58+01:00