Junijske aktivnosti v okviru programa Socialna aktivacija

V drugi polovici meseca maja in junija je v okviru programa Socialna aktivacija – Točka SoDELOVANJA potekal ti. zaključni modul.

Udeleženci in mentorji programa smo se srečevali trikrat tedensko po štiri ure na dan. V tem obdobju smo evalvirali znanja, (delovne) izkušnje, kompetence in veščine, ki so jih udeleženci pridobili tekom programa in jih primerjali z oceno znanj, izkušenj in cilji zastavljenimi ob začetku programa. Napredek je bil očiten. Veseli in ponosni smo, da so rezultati evalvacije pokazali očiten napredek udeležencev programa na področju pridobivanje poklicnih veščin (pridobivanje praktičnih izkušenj pri delodajalcih), osebnostnih kompetenc (višja samozavest, boljša komunikativnost, javno nastopanje, timsko delo,..), digitalnih kompetenc (delo z računalnikom v programu Word, Excel, Power point, oblikovanje,..).

Ogledali smo si primer dobre prakse kako svojo kmetijo tržno usmeriti v turistične dejavnosti. Obiskali smo Domačijo Paternoster, ki je dober primer samooskrbe in trajnostnega razvoja. Na domačiji se ukvarjajo s pridelavo sirov, ki jih lahko obiskovalci poskusijo in kupijo. V ponudbi domačije je urejen tudi prostor za kampiranje, šolo v naravi, zaključene družbe ali piknike, kar je popularno zlasti v poletnem času. Doživetja podeželja ponujajo z možnostjo spanja na seniku ter s peko kruha ali koruze ob odprtem ognju ob indijanskem šotoru, ki sprejme 15-20 ljudi. Mirno, urejeno okolje ter predstavitev lastnikov je navdušila tudi nas.

Obiskala nas je Simona Šalej iz podjetja Razpis.si, Simona Šalej s.p. Ga. Simona izvaja izobraževanja, ki bogatijo posameznika in družbo ter promovirajo odgovorno ravnanje do nežive in žive narave v konceptu načel trajnostnega razvoja v vsakdanjem življenju in delovni praksi. Imetnike živali spodbuja, da s svojim delovanjem prispevajo k izboljšanju dobrobiti živali v delovnem in domačem okolju, da prenašajo ta znanja v svoje okolje, skrbijo za dobro počutje živali ter za boljšo kvaliteto opravljenih storitev oskrbe živali v dejavnostih, ki vključujejo žival in s tem pozitivno spreminjajo odnos ljudi do živali. Simona je za nas pripravila zanimivo predstavitev dejavnosti z izčrpnimi informacijami: Varstvo, oskrba in prevoz hišnih živali.

Pripravljali pa smo se tudi na zaključni dogodek Dan odprtih vrat, ki je potekal 24. junija in na katerem smo obiskovalce in mimoidoče razveseljevali z ročno izdelanim milom, ki smo ga pripravili sami (gre za izdelek, ki je nastal v okviru učnega projekta Milo za darilo). Dogodek je sta nam popestrila tudi glasbenika na kitari in prečni flavti. Hvala vsem, ki ste se ustavili na naši stojnici.

Prva skupina programa Socialna aktivacija – Točka SoDELOVANJA je tako s programom zaključila. Ponosni in veseli smo, da so že tekom programa trije udeleženci našli zaposlitev ali se udeležili usposabljanj in tako dosegli uspešen izhod iz programa, ostali udeleženci pa so pridobili nova znanja in veščine s katerimi bodo lažje uresničili svoje cilje in našli zaposlitev.

2020-07-02T08:17:44+01:00