IC Geoss

Izobraževalni center GEOSS d.o.o.

Cesta komandanta Staneta 2

1270 Litija

 

 

Tel.: 01 8980-570

Mob.: 031 759-355

 

Delovni čas referata

Naša lokacija

Logo EKP socialni sklad SLO

MIZS slo

logo mddsz

kenguru

Prijava za udeležence

Poslovni sekretar

  

POSLOVNI SEKRETAR

Program Poslovni sekretar študentom omogoča razvoj karierne poti v zasebnem ali javnem sektorju, saj združuje različna znanja in omogoča številne možnosti pri izbiri poklica. Poslovni sekretar je sodoben izobraževalni program, ki združuje komunikacijske sposobnosti, organizacijo dela, poslovne veščine, upravljanje s človeškimi viri in osnovno znanje o finančnim poslovanju in računalništvu.

 

PROGRAM

Raven strokovne izobrazbe: višješolska strokovna izobrazba VI/I

Z uspešno končanim programom in diplomo si pridobite naziv poslovni sekretar/poslovna sekretarka.

Študij traja dve leti.

Študijski program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS.

Način študija: izredni.

Za podrobnejše informacije o programu kliknite tukaj.

  

PREDMETNIK

            

V okviru programa študent posluša komunikacija, poslovanje in finance, informacijsko-komunikacijski sistemi,zakonodaja in uprava, poslovni jezik, sodobna pisarna, organizacija in protokol in spletno poslovanje.

Za ogled predmetnika kliknite tukaj.

   

OPIS POKLICA

Poslovni sekretar samostojno načrtuje, organizira in vodi delovne procese v tajništvu in v pisarnah. Analizira in rešuje probleme, ki zadevajo snovanje in uvajanje sodobnih rešitev na področju organizacije dela in informacijskega sistema v tajništvu in pisarnah. Vodi in organizira aktivnosti na podlagi terminskih planov za menedžerja oziroma predpostavljenega. Sodeluje pri pripravi materialov za seje, vodi poslovno korespondenco in dokumentarno gradivo. Sodeluje pri nabavi, načrtovanju in razporejanju računalniške in druge opreme in sredstev, potrebnih za izvajanje delovnega procesa. Ugotavlja delovne prispevke posameznikov v tajništvu in administraciji. Vodi in ažurira kadrovsko evidenco in ureja druge dejavnosti vodilnih delavcev in sodelavcev. Pripravlja poslovne analize, nadzoruje stroške, vodi evidenco podpisanih pogodb in sestavlja poročila. Odgovoren je za stike z javnostmi in koordinacijo tovrstnih aktivnosti. Samostojno komunicira s strankami in poslovnimi partnerji, organizira službene poti in skrbi za protokolarne zadeve pri sprejemu obiskovalcev. Sestavlja strokovne dopise, zapisnike, vloge in samostojno rešuje upravne zadeve.

   

KJE SE LAHKO ZAPOSLITE

Poslovni sekretar lahko dela na področju socialnih in upravnih zadev, korespondence, izobraževalne in kadrovske dejavnosti, zavarovalništva, koncesij in odnosov z javnostmi. Zaposlen je kot referent za socialno zavarovanje, za koncesije, kot poslovno upravni tajnik, vodja pisarne ali vodja kabineta. Poslovne sekretarje iščejo delniške družbe za izvedbo pomembnejših organizacijskih in tajniških del. Lahko vodi določeno skupino ljudi, ki so mu podrejeni ali ima pomočnika za manj pomembna administrativna opravila. Na področju stikov z javnostmi pripravlja tiskovne konference in predstavlja podjetje ali ustanovo navzven.

  

PRIZNAVANJE OZ. UVELJAVLJANJE IZPITOV IN STROKOVNE PRAKSE

Če imate opravljene izpite na drugih višjih šolah, visokošolskih zavodih ali fakultetah, potem lahko na začetku študijskega leta na šoli oddate vlogo za priznavanje izpitov. Vlogi je potrebno priložiti učni načrt predmeta, katerega izpit želite, da se vam prizna, in potrdilo o opravljenem izpitu (oceno izpita). Študijska komisija na osnovi predloga nosilca predmeta pregleda vašo vlogo in izpit prizna delno ali v celoti oz. ga ne prizna.

   

VPIS

Za informacije o načinu in rokih za vpis kliknite tukaj.