knjigovodja2018-08-11T04:45:57+02:00

Project Description

KNJIGOVODJA

Da se znanje v današnjem času ne pridobiva le v šolskih klopeh, ampak po zelo različnih drugačnih poteh,  nam je vsem znano. Za delodajalca v sodobnem svetu je bistvena kandidatova usposobljenost za delo, kar lahko potrdi z ustreznimi dokazili in neposrednim preverjanjem . Po uspešnem preverjanju in potrjevanju znanja kandidat prejme javno veljavo listino – certifikat, s katerim izkazuje poklicno kvalifikacijo. Z njo delodajalcu dokazuje usposobljenost za delo na tem področju.

Preverjanje usposobljenosti za opravljanje dela se opravi pred komisijo, ki jo imenuje Državni izpitni center.  Znanja in spretnosti se lahko dokazujejo tudi z referencami in listinami, pridobljenimi po izobraževalnih programih ali na druge načine. Po opravljenem postopku kandidat pridobi poklicno kvalifikacijo na  V. stopnji zahtevnosti, ne pridobi pa se formalne stopnje izobrazbe.

Po uspešno končanem usposabljanju kandidati usvojijo naslednja znanja:

 • načrtujejo delo in pripravijo delovno mesto v skladu z navodili
 • zagotavljajo kakovost in uspešnost dela v skladu z navodili in varujejo poslovne skrivnosti
 • racionalno uporabljajo energijo, material in čas
 • sodelujejo z notranjimi in zunanjimi uporabniki računovodskih informacij, uporabljajo sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo ter programska orodja
 • razvijajo podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • upoštevajo ustrezne zakone in predpise ter navodila za delo
 • vodijo stroškovno knjigovodstvo
 • vodijo knjigovodstvo osnovnih sredstev
 • vodijo materialno in blagovno knjigovodstvo
 • vodijo finančno knjigovodstvo
 • obračunavajo plače in ostale osebne prejemke

Pogoj, ki ga mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo knjigovodja/knjigovodkinja, je srednja poklicna izobrazba.

 • seznanitev z zakonskimi predpisi iz računovodskega in davčnega področja
 • naloge in kompetence knjigovodje
 • vodenje knjigovodstev
 • komunikacija s strankami in sodelavci
 • varovanje in delovanje v skladu s predpisi o varovanju zdravja pri delu

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

CENA USPOSABLJANJA SE PRILAGAJA GLEDE NA ŠTEVILO UR IN ŠTEVILO UDELEŽENCEV

PRIJAVI SE