Pathways2021-07-15T13:04:54+02:00

Pathways – Izpopolnjevanje z ustvarjanjem individualiziranih učnih poti 

Cilji

 • Zagotoviti strokovnim delavcem na področju izobraževanja odraslih in strokovnjakom za poklicno svetovanje ustrezna orodja, da bodo lahko nizko kvalificirane odrasle usmerjali k specifičnim učnim ciljem za izboljšanje njihove usposobljenosti in s tem zaposljivosti.

Aktivnosti

 • Delo na intelektualnih outputih (analiza trenutnega stanja, orodje za izobraževanje odraslih, razvoj tečaja, e-učna platforma, pilotna faza).
 • 4 mednarodni projektni sestanki.
 • 6 multiplikativnih dogodkov.
 • Kratkotrajno usposabljanje osebja – usposabljanje trenerjev.
 • Zaključna konferenca.
 • Razširjanje rezultatov.

Rezultati

 • Pathways analiza trenutnega stanja.
 • Pathways e-učna platforma.
 • Pathways orodje za izobraževanje odraslih.
 • Pathways razvoj izobraževalnega programa.
 • Pathways pilotna faza.
 • Kratkotrajno usposabljanje osebja – usposabljanje izobraževalcev, mentorjev, trenerjev.

Vplivi na okolje

 • Prispevanje k spremembam v miselnosti ljudi kot načina za izboljšanje spretnosti in spodbujanje k vseživljenjskemu učenju.
 • Prepoznane potrebe po spretnostih nizko kvalificiranih odraslih kot način za izboljšanje njihove zaposljivosti in osebnega razvoja.
 • Dvig kompetenc strokovnjakov za izobraževanje odraslih in kariernih strokovnjakov, ki delajo s ciljno skupino projekta.

Partnerji

Projekt traja od 1. 11. 2020 do 31. 10. 2022, sofinancira ga program Evropske unije Erasmus+.

SPLETNA STRAN PROJEKTA PATHWAYS
FACEBOOK STRAN PROJEKTA PATHWAYS
VSE NOVICE PROJEKTA PATHWAYS