Socialna aktivacija – spoznavanje lokalne skupnosti

2020-10-06T11:42:08+02:00

Socialna aktivacija - spoznavanje lokalne skupnosti Na septembrski dan smo v okviru programa Socialna aktivacija – Točka SoDELOVANJA obiskali nekatere primere dobre poslovne prakse v občini Litija. V prostorih PGD Breg pri Litiji smo si ogledali zbirko savskih prodnikov in pripadajočo kratko filmsko predstavitev. V istem prostoru je tudi stalna razstava “Naše ptice” – slikovni in zvočni prikaz ptic reke Save avtorja Ivana Esenka. Bogata geološka zbirka in razstava ptic sta v nas vtisnili pomen povezanosti reke Save z okoljem. Naravno meandriranje reke Save je izrednega pomena saj pri tem ustvarja sipine, ki so ključne [...]

Socialna aktivacija – spoznavanje lokalne skupnosti2020-10-06T11:42:08+02:00

Avgustovski utrinki v programu Socialna Aktivacija

2020-10-06T11:10:36+02:00

Avgustovski utrinki v programu Socialna Aktivacija Avgusta smo z udeleženci programa Socialna aktivacija nadaljevali z aktivnostmi v programu in sicer so 3x tedensko pridobivali delovne izkušnje pri delodajalcih. Gre za pridobitev praktičnih izkušenj za trg dela (spoznavanje procesov dela na način učenja skozi delo pod vodstvom mentorja), 2x tedensko pa so se udeleževali programa na sedežu izvajalca (IC Geoss), kjer za njih pripravljamo: aktivnosti za spoznavanje trga dela (spoznavanje lokalnega trga dela s predstavitvijo potencialnih delodajalcev in drugih organizacij, obisk predstavnikov različnih organizacij, spoznavanje lokalnega trga dela prek zaposlitvenih portalov), aktivnosti za dvig funkcionalnih kompetenc [...]

Avgustovski utrinki v programu Socialna Aktivacija2020-10-06T11:10:36+02:00

Začetek izvajanja drugega programa Socialne aktivacije – Točka SoDELOVANJA

2020-12-02T13:18:52+02:00

Začetek izvajanja drugega programa Socialne aktivacije - Točka SoDELOVANJA Konec junija se je pri nas začel odvijati drugi program Socialne aktivacije - Točka SoDELOVANJA. Udeleženci so se v prvem modulu trikrat tedensko udeleževali programa na našem sedežu. Ker se  v prvih dneh mentorji in udeleženci med seboj še nismo dobro poznali so na začetku programa pomembne aktivnosti za vzpostavitve skupinske dinamike in spoznavanja drug drugega. Nato pa smo pričeli z izvajanjem tematskih delavnic. Udeleženci so poslušali o različnih temah kot postavljanje ciljev, kakšne so moje vrednote in zdrav življenjski slog, poslovna komunikacija in bonton. Skupaj [...]

Začetek izvajanja drugega programa Socialne aktivacije – Točka SoDELOVANJA2020-12-02T13:18:52+02:00

Junijske aktivnosti v okviru programa Socialna aktivacija

2020-07-02T08:17:44+02:00

Junijske aktivnosti v okviru programa Socialna aktivacija V drugi polovici meseca maja in junija je v okviru programa Socialna aktivacija – Točka SoDELOVANJA potekal ti. zaključni modul. Udeleženci in mentorji programa smo se srečevali trikrat tedensko po štiri ure na dan. V tem obdobju smo evalvirali znanja, (delovne) izkušnje, kompetence in veščine, ki so jih udeleženci pridobili tekom programa in jih primerjali z oceno znanj, izkušenj in cilji zastavljenimi ob začetku programa. Napredek je bil očiten. Veseli in ponosni smo, da so rezultati evalvacije pokazali očiten napredek udeležencev programa na področju pridobivanje poklicnih veščin (pridobivanje [...]

Junijske aktivnosti v okviru programa Socialna aktivacija2020-07-02T08:17:44+02:00

Socialna aktivacija je program sodelovanja

2020-06-16T15:14:02+02:00

Socialna aktivacija je program sodelovanja Socialna aktivacija je program sodelovanja. Je program, ki združuje. Združuje predvsem ljudi s skupnim interesom, interesom, da bi spremenili nekaj v svojem življenju. Kot strokovna delavka v programu socialne aktivacije menim, da je za uspešno delo in doseganje namena programa, ki ga program nosi, ključen posluh za ljudi, sprejemanje posameznika in posameznikove življenjske zgodbe. Izrednega pomena je vzpostavitev uspešnega sodelovanja izvajalske organizacije z Uradom za delo ter Centrom za socialno delo ter drugimi deležniki tako lokalnega kot širšega okolja. Namen je torej sodelovanje in povezovanje s strokovnimi delavci, udeleženci, pridruženimi partnerji [...]

Socialna aktivacija je program sodelovanja2020-06-16T15:14:02+02:00

Vabimo vas v program Socialna aktivacija

2020-07-01T16:40:35+02:00

Vabimo vas v program Socialna aktivacija Čas brezposelnosti je za večino negotov čas. Soočimo se z izgubo prihodkov, poruši se nam dnevna rutina, naši socialni stiki so navadno omejeni. Program Socialna aktivacija je ustvarjen prav z namenom, da brezposelne osebe obdobje brezposelnosti čim lažje premostijo in ta čas izkoristijo za osebnostno rast, ustvarjanje novih socialnih stikov in nadgradnjo funkcionalnih, socialnih in delovnih veščin. Program, ki ga izvajamo na našem sedežu v Litiji, sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. V obdobju 6 mesecev se udeleženci, pod vodstvom sodelavcev programa, seznanijo s temami kot [...]

Vabimo vas v program Socialna aktivacija2020-07-01T16:40:35+02:00

Kako si pravilno postavljati cilje?

2020-05-12T09:09:44+02:00

Kako si pravilno postavljati cilje? Ljudje izgubimo veliko življenjske sile, če nimamo nobenega cilja. V programu Socialne aktivacije, Točka SoDELOVANJA smo se osredotočali na cilje posameznikov, jih z metodami poskušali raziskati, da bi bile osebe usposobljene za načrtovanje ciljev in imele posledično tudi razumevanje kaj je potrebno narediti, da se posamezni cilj doseže ter na kakšne načine dosegamo cilje s področja zaposlovanja, pridobivanja novih znanj, osebnostne rasti. S cilji se je smiselno ukvarjati celostno in poudariti ter raziskati tudi miselno naravnanost posameznika in delati na osebnostni rasti. Pomembno je delati na celem spektru razvoja različnih [...]

Kako si pravilno postavljati cilje?2020-05-12T09:09:44+02:00

Milo za darilo

2020-05-12T09:26:13+02:00

Učni projekt "Milo za darilo" Izdelek Milo za darilo (naravno milo) je nastalo v programu Socialne aktivacije, Točka SoDELOVANJA. Kako smo prišli na idejo za izdelek? V programu smo v mesecu decembru 2019 sodelovali na prednovoletnem sejmu v Litiji. Za prepoznavnost programa smo pripravili promocijsko stojnico na kateri smo podarili naravna mila. Naravna mila smo v programu izdelovali v sklopu aktivnosti pridobivanja novih veščin. Milo smo lično zavili ter ustrezno etiketirali. Naleteli smo na pozitivne odzive mimoidočih. Po uspešno zaključenem prvem učnem projektu (Zbiranje in izmenjava oblačil), smo z udeleženci programa, ki niso vključeni v [...]

Milo za darilo2020-05-12T09:26:13+02:00

Socialna aktivacija – spoznavanje procesa dela v Knjižnici Litija

2020-05-12T09:26:31+02:00

Spoznavanje procesa dela v knjižnici Litija skozi oči udeleženke programa Socaialna aktivacija   V okviru projekta Socialna aktivacija - Točka Sodelovanja, v II. - izvedbenem modulu projekta izvaja tudi spoznavanje procesa dela pri delodajalcih v lokalnem okolju. Eden od sodelujočih delodajalcev je tudi Knjižnica Litija, ki udeleženki omogoča delo trikrat tedensko po 6 ur. "V uvodnem tednu sem se spoznala z osnovno postavitvijo knjižnice (oddelek za mlade, za odrasle, potujoča knjižnica), osnovno klasifikacijo knjižnega gradiva (UDK) in programom Cobiss, kar je osnovno potrebno znanje za pomoč strankam. Pomemben del je tudi abecedna ureditev gradiva, ki je [...]

Socialna aktivacija – spoznavanje procesa dela v Knjižnici Litija2020-05-12T09:26:31+02:00