Aktivnosti projekta IPR4SC in sodelovanje študentov IC Geoss

IC Geoss kot partner sodeluje v Erasmus projektu IPR4SC – Razvijanje veščin na področju uporabe odprtih podatkov pravic intelektualne lastnine za trajnostno in krožno gospodarstvo. K sodelovanju v različnih projektnih aktivnostih smo povabili tudi študente visokošolskih programov na IC Geoss, na primer k izpolnjevanju uvodne spletne ankete za analizo potreb IP za poslovne veščine, k testiranju in uporabi brezplačnega orodja IP Monitor, na brezplačne tematske webinarje projekta (do sedaj štirje) ter podkaste, k brezplačni udeležbi na spletnem tečaju I2P4Green, ki je potekal marca in aprila letos, v nadaljevanju bo skupina študentov pod vodstvom predavatelja s področja matematike sodelovala v spletnem tečaju IPR4Data za krepitev digitalnih veščin pri analizi in interpretaciji podatkov IP itd. Področje, ki ga naslavlja projekt, je med študenti in večino predavateljev še dokaj neznano oziroma jim primanjkuje potrebnih kompetenc za uporabo IPR za namen trajnostnega in krožnega gospodarstva, zato predstavlja odlično priložnost za vse, ki si želijo te kompetence okrepiti.