Nazaj so prikorakali KORAKI! 

KORAK (Temeljne kompetence 2023–2029)

Z vodilnim partnerjem – Cene Štupar–CILJ smo bili uspešni pri prijavi na Javni razpis Ministrstva za vzgojo in izobraževanje RS »Temeljne kompetence 2023–2029«.

Konzorcij sestavljamo:

Naročnik in financer:

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada plus.

»Operacija se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, Cilj politike 4: Bolj socialna in vključujoča Evropa za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic, Prednostna naloga 6: Znanje in spretnosti ter odzivni trg dela, Specifični cilj ESO4.7.: Spodbujanje vseživljenjskega učenja, zlasti prožnih možnosti za izpopolnjevanje in prekvalifikacijo za vse, ob upoštevanju podjetniških in digitalnih veščin, boljše predvidevanje sprememb in zahtev po novih veščinah na podlagi potreb trga dela, olajševanje prehodov med delovnimi mesti in spodbujanje poklicne mobilnosti.«

Trajanje projekta:

 1. 10. 2023–30. 6. 2029

Namen in cilj projekta:

Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja. Cilj je pridobitev in izboljšanje temeljnih kompetenc ter splošne izobraženosti odraslih.

Usmerimo naš KORAK skupaj:

JEZIKOVNI PROGRAMI:

 • v obsegu 40 ur
 • različne stopnje
 • različni jeziki

PROGRAMI UČENJA RAČUNALNIŠKIH IN DIGITALNIH VSEBIN:

 • v obsegu 40 ur
 • osnovna/napredna znanja
 • pridobivanje digitalnih kompetenc: uporaba računalniških programov,  e-komunikacija na računalniku in pametnem telefonu , e-storitve v vsakdanjem življenju, socialna omrežja, ustvarjanje digitalnih vsebin, varnost na spletu, reševanje IKT problemov,…

PROGRAMI ZA OSEBNOSTNO RAST IN POKLICNI RAZVOJ

v obsegu 40 pedagoških ur :

 • učinkovita komunikacija,
 • reševanje konfliktov,
 • zdrav življenjski slog, obvladovanje stresa,
 • osebna odgovornost za trajnostnost in krožno gospodarstvo v podjetju in okolju,
 • finančna pismenost,
 • odgovornost do dela, upravljanje s časom,
 • kulturna zavest in izražanje,
 • participacija zaposlenih,
 • aktivno državljanstvo v družbi,

Javnoveljavni program Začetna integracija priseljencev

Javno veljavni programi Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moj korak (UŽU MK)

Javno veljavni program Računalniška pismenost za odrasle

Oddajte informativno prijavo, na podlagi katere bomo oblikovali konkretne vsebine naših brezplačnih delavnic.

Informativne prijave na jezikovne delavnice lahko oddate tukaj: https://prijave.snipi.si/kQc9h20J8Qd

Informativne prijave na delavnice mehkih veščin tukaj: https://prijave.snipi.si/MKS2h7axYMq

Informativne prijave na digitalne delavnice pa tukaj: https://prijave.snipi.si/L7UdhL7Nbrq

 

Programi v projektu KORAK so za udeležence brezplačni. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada plus.

ZaKORAKajmo skupaj v svet novih znanj in priložnosti!