VABILO ZA VKLJUČITEV V PROJEKT ZA Š.L.  2021/2022 – 2. vabilo – objavljeno 17. 12. 2021

Od vključno študijskega leto 2018/2019 dalje lahko izrednim študentom, ki imajo status zaposlenih, zagotovimo financiranje šolnin v okviru odobrenega projekta MUNERA 3 – Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018–2022.

Cilj projekta je vključiti 17.640 zaposlenih oseb v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter v skladu s potrebami in razvojem trga dela in s potrebami industrije 4.0 in 5.0 izboljšati njihove kompetence – za večjo zaposljivost in mobilnost med področji dela ter osebni razvoj in delovanje v sodobni družbi.

OBJAVLJAMO VABILO ZA VKLJUČITEV V PROJEKT MUNERA 3 ZA Š.L. 2021/2022 in pripadajočo dokumentacijo za prijavo (2. vabilo):

V študijskih letih 2018/2019, 2019/2020 in 2021/2022 je bilo v projekt vključenih naslednje število študentov:

  1. V študijskem letu 2018/2019: 16 študentov, in sicer 9 študentov 2. cikla vpisane v višješolske programe tehniških strok, ki ob zaključku višješolskega programa pridobijo naziv inženir , in 7 študentov 3. cikla, ki jim je ob vključitvi v projekt za dokončanje študija, poleg diplomske naloge, manjkajo tudi predmetne študijske obveznosti.
  2. V študijskem letu 2019/2020 11 študentov: 2 študenta 2. cikla in 9 študentov 3. cikla
  3. V študijskem letu 2020/2021 5 študentov: 4 študentke 2. cikla in 1 študentko 3. cikla
  4. V študijskem letu 2021/2022 (1. vabilo) 5 študentov: 2. študenta 2. cikla in 3 študenti 3. cikla.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

Več o projektu si lahko preberete TUKAJ.

2021-12-27T09:39:24+02:00