No N.E.E.T to worry2020-05-27T12:03:58+01:00

Pozitivno razmišljanje za ponovno vključevanje osipnikov

Cilji

 • priskrbeti mladinske delavce z veščinami in orodji za učinkovito mentoriranje mladostnikov v primerih zgodnjega opuščanja šolanja in usposabljanja (osipnikov) in nudenje podpore za njihovo ponovno vključevanje v družbo.
 • Nuditi podporo osipnikom pri odkrivanju njihovih potencialov in veščin, pri gradnji samozavesti in motiviranju za prihodnje odločitve.
 • Izkusiti pristope pozitivnega razmišljanja za učinkovito komunikacijo, reševanje problemov in proaktivnost za podporo ranljivi ciljni skupini kot so osipniki.
 • Omogočiti prostor za deljenje izkušenj, dobrih praks, zavedanja o priložnostih Erasmus+ za mreženje in sodelovanje na področju mladine.

Aktivnosti

 • 8 dnevno usposabljanje mladinskih delavcev

Rezultati

 • prilagoditev pozitivnega odnosa, spodbujanje odpornosti in mehkih veščin koristnih za mladinske delavce, ki se uporabljajo za podporo ciljnim ranljivim skupinam, da se ponovno vključijo v družbo
 • aktivno vključevanje udeležencev v teoretične in praktične delavnice, neformalne dejavnosti, ustvarjalne dejavnosti, dejavnosti vzpostavljanja skupin
 • vključujoče in sodelovalno učenje: udeleženci bodo aktivno vključeni v učni proces, sodelovanje med udeleženci pa se bo spodbujalo s skupinskim delom in interakcijo
 • pristop med vrstniki: udeležence bodo spodbujali k deljenju svojega znanja, izkušenj in idej, ne le med aktivnostmi (medkulturne večerje), temveč tudi neformalnimi trenutki (odmori za kavo, večerje itd.)
 • delajo na S.W.O.T analizi, nadaljnji razvoj sposobnosti samoanalize udeležencev, za odkrivanje njihovih prednosti in slabosti, krepitev lastne samozavedanja in samopodobe

Partnerji

 • Centro Per Lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci (koordinator, Italija)
 • Forum Za Slobodu Odgoja
 • Inter Alia
 • Einurð
 • Center For Intercultural Dialogue Association
 • Centrul European Pentru Tineret
 • Divadlo Bez Domova
 • Eurodynamis
 • Propósito Inadiável- Associação Para Costumes Futuros
 • Mozaik Insan Kaynaklari Gelistirme Dernegi
 • IC Geoss (Slovenija)
 • Pistes Solidaire