SEMINARJI ZA PODJETJA IN ORGANIZACIJE

Vsako uspešno podjetje ali organizacija se v današnjem času zaveda, katere kompetence zaposlenih predstavljajo pot do uspeha. Brez dvoma gre predvsem za znanja in veščine, spretnosti, sposobnosti, talente, pripadnost in motiviranost ter osebne vrednote posameznika.

Si lahko predstavljate svoje zaposlene sodelavce brez kompetenčnih znanj s področja načrtovanja, odločanja, vodenja, timskega dela, razreševanja kriznih in konfliktnih situacij, komunikacijskih veščin in nastopanja v javnosti, razvoja sodelavcev… Če ste v navedenih področjih prepoznali šibke točke v vašem kolektivu, vam s pripravo in izvedbo ustreznega programa, prilagojenega natančno vašim potrebam, lahko pomagamo.

Osnovno načelo dela naše strokovne ekipe predavateljev, svetovalcev in trenerjev je »IZ PRAKSE ZA PRAKSO«. Poleg teoretičnih znanj imajo namreč vsi tudi bogate izkušnje z delom v podjetjih, zato lahko pri njih dobite konkretne odgovore na specifična vprašanja in ne le teoretičnih vzorcev izboljšav in sprememb.

Za vas lahko pripravimo različne oblike internega izobraževanja, prilagojene vašim željam in potrebam: seminarji, delavnice, svetovanje, treningi in različne oblike kontinuiranega izobraževanja.

Organiziramo lahko tudi permanentno izobraževanje in usposabljanje v obliki obsežnejših modulov, ko posamezno skupino v podjetju ali organizaciji sistematično usposabljamo čez daljše časovno obdobje ter ugotavljamo in spremljamo napredek posameznika oziroma skupine. Vaše zaposlene lahko vključite v:

 • akademijo vodenja
 • akademijo poslovne angleščine, nemščine ali italijanščine
 • šolo uspešne prodaje
 • šolo poslovne komunikacije

Proces usposabljanja se prične že pred samo izvedbo seminarjev in delavnic, ko izvedemo analizo stanja v podjetju/organizaciji, pri čemer vam nudimo različne oblike zbiranja in pridobivanja informacij.

Na podlagi analize skupaj z vami določimo cilje in obliko izobraževanja. Sledi sama izvedba, ki temelji na interaktivnih predavanjih, sodobnih pedagoških, didaktičnih in andragoških metodah. Udeleženci so ves čas aktivni in dejavni. Po končanem usposabljanju pridobivamo povratne informacije od udeležencev in izvajalcev ter na željo naročnika tudi preverjamo učinkovitost usposabljanja.

 • ANALIZA STANJA (razgovor, intervju, skrivnostni obisk, telefonski klic, nakup…)
 • DOLOČITEV CILJA (splošni cilj, konkretni, specifični cilji usposabljanja)
 • IZVEDBA USPOSABLJANJA (interaktivna predavanja, reševanje primerov iz prakse, igre vlog, individualne in skupinske vaje, simulacije in diskusije, uporaba AV sredstev, uporaba sodobnih pedagoško-andragoških metod)
 • PO USPOSABLJANJU (analiza anket, poročilo izvajalca, priporočilo izvajalca za nadaljnje učinkovito delo, skupna ocena usposabljanja)
 • PREVERJANJE UČINKOVITOSTI USPOSABLJANJA (pisni preizkus, skrivnostni obisk, nakup ali telefonski klic…)
 • USPOSABLJANJE PO MERI NAROČNIKA: vsebino prilagodimo naročniku glede na dejavnost, s katero se podjetje ukvarja ter glede na problematiko in potrebe ter šibke točke, ki jih je potrebno opraviti.
 • IZ PRAKSE ZA PRAKSO: Izvajalci programov so strokovnjaki, ki se v praksi ukvarjajo z optimizacijo na posameznih področjih dela
 • STROKOVNOST: Izvajalci imajo za vsebinsko področje, ki ga izvajajo tudi ustrezno formalno strokovno izobrazbo, kar zagotavlja visoko raven strokovnosti na vseh tematskih področjih
 • SODOBNI ANDRAGOŠKI IN DIDAKTIČNI PRISTOPI: Razvijamo nove učne pristope in ugotavljamo uspešnost posameznih učnih metod. Skrbimo za permanentno usposabljanje in izpopolnjevanje vseh izvajalcev za uporabo sodobnih učnih metod in didaktičnih pripomočkov

Navedena področja so le orientacijska, saj za vsakega naročnika pripravimo program, izdelan posebej zanj. Za podrobne informacije nas pokličite ali nam pišite in pripravili vam bomo podrobnejši program. Področja usposabljanja:

 • poslovno komuniciranje
 • javno nastopanje
 • vodenje in motiviranje
 • ravnanje z ljudmi pri delu
 • organizacija, kakovost, proizvodnja
 • poslovni tuji jeziki (angleščina, nemščina, italijanščina)
 • uspešno delo s strankami
 • prodaja in trženje
 • računalniško usposabljanje
 • računovodstvo, ekonomika, finance

Usposabljanje vam lahko organiziramo v naših prostorih, na lokaciji po vaših željah, lahko pa tudi v vašem podjetju/organizaciji. Tudi glede terminov izobraževanja se dogovorimo s posameznim naročnikom in na njegovo željo organiziramo seminarje in delavnice v delovnem času ali izven njega, lahko tudi med vikendom.