Vzpostavljena in delujoča nacionalna skupina projekta FeSTEM – »STEM MAKER tim«

Projekt FeSTEM, ki naslavlja problematiko opolnomočenja žensk na področju znanosti, tehnologije, inženirstva in matematike (t.i. STEM), in jih spodbuja, da ostanejo aktivne na STEM področju tudi po koncu študija, vstopa v drugo fazo, pripravo spolno občutljivega orodja oz. t.i. Gender Sensitive Toolbox. V prvi fazi smo sodelujoči partnerji iz Slovenije, Cipra, Španije, Italije in Grčije že izdelali analizo stanja na področju izzivov žensk v STEM poklicih/študiju, ki smo jo izvedli s pomočjo analize literature, spletne ankete in osebnih intervjujev s pomembnimi deležniki na nacionalni ravni. Omenjeno orodje pa bo namenjeno predavateljem in profesorjem, da z njegovo pomočjo pri svojih urah v sodelovanju s študenti oblikujejo inovativne vizualne eksponate, bodisi v fizični ali virtualni obliki, s ciljem spodbujanja deklet in žensk, da ostanejo aktivne na STEM področju ter za ozaveščanje študentov in širše javnosti o tej problematiki. Orodje je sestavljeno iz treh sklopov, ki se med seboj dopolnjujejo – Razumeti, Zgraditi, Deliti, v vsakem sklopu pa je na voljo več različnih aktivnosti za oblikovanje vizualnih eksponatov. Orodje je v fazi dopolnjevanja, pri tem pa imajo vlogo tudi povratne informacije s strani partnerjev in njihovih nacionalnih skupin, t.i. »STEM MAKER timov«. Z namenom, da bo izdelano orodje kar najbolj praktično in uporabno, smo ga na prvem spletnem srečanju obravnavali tudi skupaj s člani ustanovljene slovenske nacionalne skupine, ki so podali zelo zanimive in uporabne predloge. Skupino sestavljajo akademiki (predavatelji, profesorji, raziskovalci) in študentje, ki predavajo oz. študirajo na področju STEM – trenutno v naši skupini sodelujejo 3 akademiki in 5 študentov, še vedno pa se nam lahko pridružijo novi člani, ki jih zanima problematika projekta in imajo radi nove izzive na svojem poslovnem oziroma študijskem področju. Vloga STEM MAKER tima je zlasti, da podaja povratne informacije na izdelana gradiva in orodja v okviru projekta, sodeluje pri njihovi pilotni izvedbi oz. testiranju ter na lokalnih in mednarodnih projektnih dogodkih, s tem pa člani skupine bogatijo tudi svoje poslovne mreže in osebne reference.

Več o projektu si lahko ogledate na spletni strani https://festemproject.eu/ ali na Facebook strani https://www.facebook.com/festemeuproject

Vabljeni, da se nam pridružite! Vsekakor pa spremljajte vse, kar pripravljamo!

2020-11-13T14:07:06+01:00