NAJ RASTE PRVI MEDGENERACIJSKI VRT!

IC GEOSS je na Javnem razpisu za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2017 Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pridobil sredstva za izvajanje študijskih krožkov.

ŠTUDIJSKI KROŽKI so v Litiji novost. Gre za majhne skupine za neformalno učenje, kjer se učijo in družijo interesenti in radovedni ob določeni tematiki. Ljudje se učijo zaradi različnih razlogov – osebnega razvoja, želje po samouresničenju, zaradi veselja, zelo pogosto pa tudi zaradi strokovnega razvoja. Vseživljenjsko učenje omogoča razvoj in razširitev vrednot, spretnosti ter razumevanja, ki jih ljudje potrebujejo skozi življenje, spodbuja ustvarjalnost in prilagajanje okoliščinam ter okoljem. Podjetja, organizacije in posamezniki so pomembni udeleženci vseživljenjskega učenja. Tako se v okolju učijo in se mu skušajo prilagoditi, ali pa nanj proaktivno vplivati. Krožek je temeljil na pozitivnih medsebojnih odnosih in demokratičnem, sodelovalnem vzdušju. Vseživljenjsko učenje, ki ga krepimo tudi s pomočjo krožkov, krepi vezi med ljudmi in pripomore k bolj kakovostnemu življenju v našem okolju.

S ciljem mreženja, sprejemanja drugačnosti in medgeneracijskega sodelovanja dveh ranljivih ciljnih skupin, otrok iz podružnice s prilagojenim programom iz Osnovne šole Litija, njihovih učiteljev in stanovalcev Doma Tisje ter zaposlenih, smo izvedli študijski krožek, kjer smo spoznavali zdravilne in kulturne nestrupene rastline ter zdravilna zelišča. Tekom krožka smo nameravali zasadili pravi vrt na eni izmed atraktivnih teras Doma Tisje v enoti Litija. Na koncu smo bili tako uspešni, da smo skupaj zasadili kar dve terasi! Skozi študijski krožek smo povezali dve generacijsko različni ranljivi ciljni skupini, ki lahko druga drugo obogatita in druga drugi nudita različne izkušnje. Spodbujali smo tudi uporabo zelišč, ki smo jih zasadili na terasah, v kuhinji, saj bivanje in način življenja v skupnosti v enoti Litija to omogoča.

Spoznavali smo kakšna je vloga rastlin v prostoru na počutje, katere rastline so nestrupene in koristne, katera zelišča lahko uporabimo v kuhinji ipd. Večkrat smo na obisk povabili tudi otroke iz Podružnice s prilagojenim programom Osnovne šole Litija.

Povezovanje, medgeneracijsko sodelovanje dveh ranljivih ciljnih skupin, ki smo si ga zadali v študijskem krožku Naj raste Medgeneracijski vrt lahko prispeva tudi k razvoju dobrih praks v našem okolju. Še posebej glede na dejstvo, da Občina Litija v kratkem načrtuje Varstveno delovni center v isti stavbi, kjer se že nahajata tako vrtec kot dom za starejše občane, s čimer bo občina Litija storila velik korak naprej pri skrbi za prikrajšane ciljne skupine občanov.