NEED TO CONNECT, nov evropski projekt na IC Geoss, ki povezuje mlade matere

Need to connect – Povezujmo se je nov evropski projekt katerega bomo v naslednjih dveh letih sooblikovale partnerske organizacije 6 evropskih držav (Slovenija, Islandija, Nizozemska, Bolgarija, Italija in Litva).

Rezultati analiz pričajo, da se kar 30 milijonov Evropejcev počuti osamljene. Projekt Need to connect se osredotoča na mlade matere (18 – 30 let), kot eno izmed skupin, ki je izpostavljena večjim tveganjem za doživljanje osamljenosti. Starš, ki večinsko koristi porodniški dopust in po rojstvu otroka ostane doma, bo bolj izpostavljen možnosti, da se počuti osamljenega in socialno izoliranega. V večini primerov so to matere.

Projekt poteka od novembra 2021 in se bo zaključil novembra 2023. Projektni partnerji smo se v januarju udeležili prvega mednarodnega projektnega sestanka na Islandiji, pripravljamo pa se na izvedbo analize stanja, v okviru katere bomo v vseh partnerskih državah raziskovali situacijo mladih mater. Glede na rezultate in ugotovitve bomo pripravili učni načrt in učni program, ki bosta temeljila na aktivnostih povezanih z umetnostjo in bosta mladim materam omogočala opolnomočenje in povezovanje z drugimi materami v podobnih situacijah.

K sodelovanju v projektnih aktivnostih vabimo mlade matere, ki bi nam bile pripravljene pomagati pri pripravi analize stanja in sicer z deljenjem svojih osebnih izkušenj (sodelovanje v intervjuju, anketnih vprašalnikih), ki bi želele na delavnicah preizkušati na novo razvite aktivnostih in bi se udeležile usposabljanja, ki bo potekal v Španiji septembra 2023. 

Za več informacij lahko pišete na info@ic-geoss.si ali pokličete na 031 737 399.