OKROGLA MIZA OB ZAKLJUČKU ŠTUDIJSKEGA KROŽKA

Na Izobraževalnem centru Geoss d.o.o. se trudimo, da bi lahko odraslim v našem okolju ponudili čim več brezplačnih učnih vsebin, ki bi krepile njihove poklicne in osebnostne kompetence, saj so ljudje in njihov potencial tisti, ki predstavljajo največje bogastvo vsake skupnosti.

Študijski krožki so v Litiji novost. Gre za majhne skupine za neformalno učenje, kjer se učijo in družijo interesenti in radovedni ob določeni tematiki. Študijski krožki so dejavni pri ohranjanju vitalnosti in pri razvoju domačega okolja, v katerem živimo, promovirajo vseživljenjsko učenje, sožitje ter prispevajo k socialni aktivaciji, k razvoju podeželja ter k osebnemu razvoju posameznika. Krožki so brezplačni in so dostopni vsem, ki jih tovrstno učenje zanima in so se pripravljeni kaj novega naučiti, svoje izkušnje pa deliti z drugimi ter tako pripomoči k razvoju ožje ali širše skupnosti.

Študijski krožki se tudi vsako leto predstavijo na Karavani študijskih krožkov, ki je letos potekala 22. junija 2017 v Idriji. Krožek Moj Sitarjevec, ki ga je pripravil Izobraževalni center Geoss, je bil med tristotimi en izmed devetih izbranih za javno predstavitev na odru pred več kot 200 povabljenimi mentorji in mentoricami študijskih krožkov, na kar smo zelo ponosni.  V četrtek, 28. septembra 2017 smo, kot zaključno srečanje študijskega krožka MOJ SITARJEVEC, izvedli okroglo mizo. Krožek je bil namenjen spoznavanju leta 1965 zaprtega rudnika Sitarjevec z namenom odkrivanja lokalne kulturne dediščine ter promocije rudnika kot naravoslovne znamenitosti. Skušali smo poiskati osebne zgodbe ljudi, ki so bili zaposleni v rudniku ali pa so si tam služili kruh njihovi bližnji. Okrogla miza na temo rudnika, ki predstavlja velik potencial za razvoj lokalnega okolja, je bila uspešna, saj so se je udeležili tako predstavniki Mestnega muzeja Litija, kot Društva za razvoj in varovanje Sitarjevca,  ki skupaj z Občino Litija spodbujajo sanacijo in nadaljnji razvoj rudnika tako za turistične, kot za izobraževalne namene. Na srečanju so se nam pridružili tudi udeleženci krožka s svojimi lastnimi osebnimi zgodbami skozi katere smo spoznavali na kakšen način sta rudnik in delo v njem oblikovala ljudi v Litiji in njeni okolici. Prav tako smo skozi diskusijo prišli do izjemno zanimivih ugotovitev, ki jih bomo raziskovali in razvijali tudi izven krožka. Že naslednji teden v Mestnem muzeju Litija!

Morda pa nam bo s pomočjo izmenjanih izkušenj in sodelovanja uspelo poiskati tudi kakšen hunt, ki bi ga radi postavili na ogled javnosti, obeti seveda so. Študijski krožek Moj Sitarjevec je dokazal, sicer že dolgo znano dejstvo, da je le sodelovanje različnih deležnikov iz lokalnega okolja recept za uspeh, ki je lahko gonilo inovativnega razvoja lokalne skupnosti v znamenju evropskih vrednot. Zgodovinske in naravne dobrine s katerimi naša Litija razpolaga ter znanje in človeški kapital v društvih, ki jih premoremo, so temelj razvoja prihodnosti občine, v kolikor bomo znali sodelovalno in ustvarjalno reševati izzive s katerimi se soočamo. Notranji potencial občina torej ima – in ta je ključen za razvoj lokalnega okolja. Samoorganizacija in uporaba danih virov nam bo omogočila trajnosten in zelen razvoj v uspešno družbo, ki z vseživljenjskim učenjem in izobraževanjem odraslih (zlasti je še veliko dela na podeželju) presega ustaljen način razmišljanja ter spodbuja sodelovanje na različnih ravneh v lokalnem okolju pri razvoju družbene kohezije, kar je vizija Izobraževalnega centra Geoss.