KNJIŽNICA

O KNJIŽNICI:

Z vpisom v program srednjega ali višjega izobraževanja na Izobraževalnem centru Geoss d.o.o., udeleženci pridobite pravico do uporabe interne knjižnice.

Delovni čas knjižnice:

Ponedeljek, sreda, četrtek: 9.00-16.30

Torek: po predhodnem dogovoru

Petek: 9.00-13.00

Po predhodnem dogovoru je možna uporaba knjižnice tudi zunaj delovnega časa.

V knjižnici oz. čitalnici je 18 računalnikov s sodobno programsko opremo, ki jo lahko uporabljate za pisanje seminarskih nalog, iskanje informacij ali za skupinsko učenje. Želimo, da je knjižnica prostor, namenjen srečevanju udeležencev.

Udeleženci izobraževanja odraslih imate mnogo obveznosti- službenih, družinskih, itd., zato je dobra organizacija vašega časa zelo pomembna. Izobraževanje vam skušamo čimbolj približati, zato se trudimo, da lahko do čim več študijskih in dodatnih gradiv dostopate od doma.

Knjižnica Izobraževalnega centra Geoss d.o.o. sodeluje s Knjižnico Litija. Sodelovanje omogoča medknjižnično izposojo in nudenje informacij.

Več informacij: Klavdija Mali – klavdija@ic-geoss.si

COBISS je slovenski informacijski knjižnični sistem, ki povezuje knjižnice. Vanj je vključenih preko 500 slovenskih knjižnic, ki preko spletne aplikacije COBISS+ omogočajo dostop do podatkov o knjigah, revijah, časopisih in drugem gradivu ter drugih specializiranih baz podatkov. Uporabnikom sta za iskanje gradiva po bazah vseh knjižnic, vključenih v nacionalni sistem COBISS, na voljo spletna aplikacija COBISS in njena različica mCOBISS, namenjena za mobilne naprave 

Digitalna knjižnica Slovenije – dlib.si iskanje, branje in ogled člankov, knjig, fotografij, plakatov, zvočnih posnetkov, notnega gradiva, zemljevidov itn. v polnem besedilu, ki izvirajo iz območja Slovenije ter so pomembni za slovensko zgodovino, kulturo in znanost

Slovenska e-periodika  je zbirka 133 slovenskih znanstvenih in strokovnih revij v elektronski obliki.

Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ2), ki je najobsežnejše in nacionalno najpomembnejše slovarsko delo. V letu 2014 je izšla druga dopolnjena izdaja. 97.669 sestavkov prikazuje 111.850 besed slovenskega knjižnega jezika v časovnem razponu od druge polovice 19. stoletja do leta 2013

V okviru projekta Impletum so nastala učna gradiva, ki so namenjena študentom višje strokovne šole in njihovim predavateljem.

Regijski portal KAMRA je spletno mesto, ki združuje digitalizirane vsebine s področja domoznanstva v knjižnicah in drugih lokalnih kulturnih ustanovah.

Europeana dostopa do milijonov knjig, slik, filmov, muzejskih eksponatov in arhivskih zapiskov, digitaliziranih po vsej Evropi. Evropska knjižnica – TEL (The European Library) je skupen portal 48 evropskih nacionalnih knjižnic in njihovih zakladov v 35 jezikih.

Portal Zgodovina Slovenije – SIstory nastaja v sklopu programa raziskovalne infrastrukture slovenskega zgodovinopisja na Inštitutu za novejšo zgodovino.

Portal Slovenska biografija združuje tri slovenske biografske leksikone, ki so predhodno izšli v tiskani obliki: Slovenski biografski leksikon (1925–1991), Primorski slovenski biografski leksikon (1974–1994) in Novi Slovenski biografski leksikon, 1. zvezek s črko A (2013), ki ga sproti dopolnjujemo z novimi gesli. Slovenska biografija predstavlja tako na enem mestu temeljna biografska dela, ki so nastala pod peresi najpomembnejših slovenskih znanstvenikov, zlasti humanistov.

Enciklopedija naravne in kulturne dediščine na slovenskem.

Portal The European Library omogoča dostop do gradiva (knjig, zemljevidov, zvočnih zapisov …) 48 narodnih in raziskovalnih knjižnic v Evropi. V digitalni obliki je dostopnih skoraj 20 milijonov enot.

Biomedicina Slovenica je namenjena iskanju strokovne in znanstvene literature s področja biomedicine slovenskih avtorjev.

Mrežnik je portal več kot 200 izbranih elektronskih informacijskih virov, ki so namenjeni iskanju znanstvene, strokovne in študijske literature.

Zbirka Directory of open acces journals je namenjena iskanju znanstvenih časopisov in člankov. Servis omogoča brezplačen dostop do znanstvenih in strokovnih časopisov v polnem besedilu.

PubMed Central je javna zbirka elektronskih znanstvenih dokumentov, tako s področja biomedicine kot celotne znanosti o živi naravi, ki omogoča prost dostop do člankov s polnimi besedili (njihova ideja je, da bi bile vse elektronske znanstvene publikacije brezplačne in vsem dostopne).

eBook3000 je spletni portal s širokim naborom brezplačnih elektronskih knjig. V zbirkah lahko najdete tako leposlovje kot tudi strokovno literaturo.