HE.CO2020-05-27T11:26:35+01:00

HE.CO – Vrednotenje dediščine za majhne lokalne skupnosti

Cilji

 • Spodbuditi razvoj strokovnih delavcev v muzejih, lokalnih uradnikov in administrativnih delavcev (zlasti iz majhnih središč) s ciljem spodbujanja znanja, pridobivanja kompetenc in izmenjave najboljših praks za krepitev obsežne kulturne dediščine na posameznem območju partnerskih organizacij
 • Razviti strnjeno vizijo kulturnih storitev za oblikovanje sistemov
 • Spodbujati sodelovanje civilne družbe pri upravljanju sredstev in skupaj opredeliti katere oblike vzpostaviti za zagotovitev nadaljnje zavezanosti
 • Postaviti temelje za sodelovanje zasebnih podjetij pri promociji dediščine
 • Izboljšati komunikacijo o dediščini (preko spleta, socialno, tradicionalno)

Aktivnosti

 • Organizacija petih mednarodnih sestankov (mobilnosti) za realizacijo študijskih obiskov, srečanj s strokovnjaki
 • Različne lokalne pobude in organizacija aktivnosti, izvedene po izvedbi mednarodnih obiskov, za izmenjavo dobrih praks in za pridobivanje specifičnih potreb
 • Izvedba mednarodnega usposabljanja, temelječega na dobrih praksah in študijskih obiskih izvedenih tekom projekta, ki bo namenjen administrativnemu osebju in uradnikom na področju valorizacije kulturne dediščine

Rezultati

 • Analize in predstavitev dobrih praks (vsaj dve na vsakem mednarodnem sestanku), ki bodo združene in objavljene v elektronski obliki kot vodnik
 • Izobraževalni program, usposabljanje, trening, ki bo namenjen turističnim in administrativnim delavcem s področja turističnih dejavnosti v majhnih lokalnih skupnostih v okolici večjih turističnih središč – kako zgraditi javno zasebno partnerstvo in razvijati turistično dejavnost

Vplivi na okolje

 • Sodelovanje zaposlenih v partnerskih organizacijah pri mednarodnih sestankih in vključitev lokalnih strokovnih delavcev v projektne aktivnosti. To bo omogočilo izmenjavo in primerjavo procesov valorizacije kulturne dediščine
 • Vsaka partnerska organizacija pripravi skupno vsaj 10 predstavitev dobrih praks lokalnim deležnikom (po udeležbah na mednarodnih sestankih)
 • Vključevanje lokalnih deležnikov iz področja kulturne dediščine, kateri želijo izboljšati specifične veščine (vsak partner vključi vsaj 5 novih deležnikov)
 • Udeležba 16 delavcev iz področja kulturne dediščine na zaključnem usposabljanju. Ob koncu usposabljanja bodo udeleženci sposobni podpirati lokalne aktivnosti in aktivirati lokalne strategije za promocijo in krepitev kulturne dediščine. Konkretno, udeleženci bodo pridobili tehnične in organizacijske veščine, izboljšanje medosebnih in komunikacijskih veščin, sposobnost mreženja

Partnerji

FACEBOOK STRAN PROJEKTA
VSE NOVICE PROJEKTA HE.CO