HE.CO2021-07-15T13:01:06+02:00

HE.CO – Vrednotenje dediščine za majhne lokalne skupnosti

Cilji

 • Spodbuditi razvoj strokovnih delavcev v muzejih, lokalnih uradih, občinah in administrativnih delavcev (zlasti iz majhnih središč) s ciljem spodbujanja znanja, pridobivanja kompetenc in izmenjave najboljših praks za krepitev sposobnosti vrednotenja dediščine na posameznem območju partnerskih organizacij.
 • Postaviti temelje za sodelovanje zasebnih podjetij pri vrednotenju in promociji dediščine.
 • Izboljšati komunikacijo o dediščini znotraj majhnih lokalnih skupnosti.

Aktivnosti

 • Organizacija petih mednarodnih sestankov (mobilnosti) za realizacijo študijskih obiskov, srečanj s strokovnjaki
 • Različne lokalne pobude in organizacija aktivnosti, izvedene po izvedbi mednarodnih obiskov, za izmenjavo dobrih praks in za pridobivanje specifičnih potreb
 • Izvedba mednarodnega usposabljanja, temelječega na dobrih praksah in študijskih obiskih izvedenih tekom projekta, ki bo namenjen administrativnemu osebju in uradnikom na področju valorizacije kulturne dediščine

Rezultati

 • Predstavitev dobrih praks vrednotenja dediščine (predstavljeni vsaj dve dobri praksi na posameznem mednarodnem srečanju partnerjev), ki bodo združene in objavljene v obliki elektronskega vodnika.
 • 4-dnevni mednarodni program usposabljanja, ki bo namenjen strokovnim in administrativnim delavcem s področja turističnih dejavnosti in vrednotenja dediščine v majhnih lokalnih skupnostih v okolici večjih turističnih središč na temo teoretičnih izhodišč in usmeritve skupnosti, kreativnosti in inovacij ter gradnje javno-zasebnih partnerstev na področju dediščine.

Vplivi na okolje

 • Vsaka partnerska organizacija pripravi skupno vsaj 10 predstavitev dobrih praks svojim lokalnim deležnikom (po udeležbah na mednarodnih sestankih).
 • Vključevanje lokalnih deležnikov s področja kulturne dediščine, ki želijo izboljšati specifične veščine (vsak partner vključi vsaj 5 deležnikov).
 • Udeležba 16 strokovnih in administrativnih delavcev s področja kulturne dediščine na zaključnem mednarodnem usposabljanju. Ob koncu usposabljanja bodo udeleženci sposobni podpirati lokalne aktivnosti in aktivirati lokalne strategije za promocijo in krepitev dediščine.

Partnerji

Projekt traja od 1. 10. 2018 do 30. 6. 2021, sofinancira ga program Evropske unije Erasmus+.

FACEBOOK STRAN PROJEKTA
VSE NOVICE PROJEKTA HE.CO
Go to Top