Zeleno gospodarstvo je pomemben rastoči sektor

Podnebne spremembe vplivajo na vremenske pojave, na človeške in naravne sisteme. Ogrevanje ozračja nosi velike posledice pri našem delovanju. Vpliva na zdravje in počutje človeka ter ogroža cikle v naravi, ki so ključni pri blaženju podnebnih sprememb. Zelena podjetja delujejo v smeri, ki je za okolje prijazna, tako da upoštevajo zelene smernice pri svojem poslovanju. S tem prispevajo pomemben delež k blaženju podnebnih sprememb, delujejo trajnostno in skrbijo za zdajšnje in prihodnje generacije.

Zeleno gospodarstvo je rastoči sektor in pomembno je, da se mlade, ki vstopajo na trg dela, spodbuja k pridobivanju znanja in veščin na tem področju.

Erasmus+ projekt YOUTHECO razvija module in digitalno gradivo, ki bo mlade izobrazilo na področjih zelenega gospodarstva. V sedmih modlih bodo mladi pridobivali znanje na področju oskrbe gozdov, zmanjševanja odpadkov, socialnega kmetijstva, oskrbe z energijo, zelene oskrbe v mestih, ekološkega turizma in zelenega podjetništva.

Eden od glavnih ciljev projekta YOUTHECO je, da mlade osipnike opremi z znanjem in izkušnjami, ki jih bodo spodbudili, da začnejo profesionalno kariero na področju zelenega gospodarstva.

Gradiva bodo kmalu na voljo na digitalni platformi na spletni strani projekta. Do takrat pa si na tej strani lahko preberete več o projektu in partnerjih konzorcija:  KLIKNI