Projekt IPR4SC se je pričel junija 2022!

V projektu, ki se je začel junija 2022 in bo trajal 3 leta, sodeluje 10 partnerjev iz cele Evrope – Slovenije, Norveške, Hrvaške, Italije, Madžarske in Grčije. Uvodni sestanek je potekal na spletu med 6. in 8. junijem, kjer so se zbrali vsi projektni partnerji, da bi razpravljali o osnovah projekta, glavnih ciljih posameznih tematskih delovnih paketov in aktivnostih v prihodnjih mesecih.

Konzorcij vključuje 4 univerze, 2 ponudnika tehnologije in inovacij, 2 ponudnika poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter 2 partnerja, ki podpirata partnerstvo, zagotavljata strokovne storitve pri vodenju projekta in diseminaciji.

Splošni cilj projekta je povečati inovacijsko zmogljivost evropskih izumiteljev, ki delajo za mala in srednja podjetja (MSP) ali se usposabljajo v organizacijah visokega šolstva in poklicnega izobraževanja in usposabljanja, pri oblikovanju in izvajanju trajnostnega in krožnega gospodarstva, s pospeševanjem intelektualne lastnine za poslovne veščine, krepitvijo digitalnih, zelenih in podjetniških veščin.

Ostanite na vezi in nam sledite na LinkedIn in Facebook!